Landfill mining

Vestforbrænding går forrest i udviklingen af at grave værdifulde ressourcer ud af de gamle affaldsdeponier. 

Gennem AV Miljø har Vestforbrænding og Amager Ressource Center (ARC) gennemført forsøg og undersøgt, om shredderaffald og almindeligt gammelt deponiaffald kan tages ud af deponiet og energi-udnyttes. Den slags ”minedrift” kaldes populært landfill mining. Forsøgene har vist, at begge affaldstyper kræver noget sorteringsarbejde, før det kan brændes. Og der er også nogle afgiftsproblematikker, der skal afklares.

Shredderaffald er primært affald fra biler, der blev skrottet i 2001-2012. I Danmark har vi i alt 2 millioner tons shredder-affald liggende på gamle affaldsdeponier. I den nationale ressourcestrategi fra 2013 er der sat mål op for øget genbrug af nutidens aktuelle shredderaffald, der skal gå til genbrug, nemlig de ca. 10 %, der består af metaller.

Også energi

Derudover er det ressourcestrategiens mål at nyttiggøre så meget som muligt af den resterende del til energiproduktion på forbrændingsanlæg. Omkring 60 % af shredderaffaldet forventes at kunne energiudnyttes, nemlig det forbrændingsegnede materiale, der stammer fra bl.a. fyld og tekstiler i bilsæderne.

Plads til deponi

Det er hverken let eller billigt at gøre et nyt område klar til at være affaldsdeponi. Så der er endnu en fordel ved at grave gammelt deponi-affald op og udnytte materialer og energiressourcer: De tømte deponiafsnit kan bruges til det affald, der skal deponeres fremover.