Ressourcestrategien

Flere af Vestforbrændings ejerkommuner er allerede langt fremme, når det gælder om at nå målet i den nationale ressourcestrategi om at genanvende mindst 50 % af husholdningsaffald i 2022. Vestforbrænding var i gang lang tid, før strategien blev lanceret, og har et højt ambitionsniveau for sortering, indsamling og genanvendelse af ressourcerne.

Adskillige af Vestforbrændings ejerkommuner har allerede ordninger i gang til glas, papir, plast og metal hjemme hos borgerne. De viser sig succesfulde, så andre kommuner kan hurtigt komme langt ved at udnytte erfaringerne herfra. 

Også madaffald

I Frederikssund, Gribskov og Halsnæs Kommuner er madaffald blevet sorteret fra til biobehandling i omkring 30 år, og andre kommuner har i de sidste år indført tilsvarende sortering.

Vi ved, hvordan madaffald skal sorteres og har en miljørigtig behandlingsløsning.

Samlet ekspertise
Vestforbrænding og kommunerne har fat i den lange ende, og ved at lade Vestforbrænding stå for driftsstyringen og afsætningen bliver det både miljømæssigt og ressourceøkonomisk til alles fordel at indføre ny sortering i husholdningerne, så vi når målet i ressourcestrategien.
 

Vestforbrænding anbefaler…

  • At kommunerne indsamler 6 typer affald fra hver husstand: Plast, papir, glas, metal, madaffald og restaffald

  • At have særligt fokus på madaffald

  • At udsortere træ til genbrug fra storskrald

  • At indsamle problemaffald (farligt affald)