Robotsortering af storskrald

Pilotprojekt 

Robotsortering af den brændbare del af storskrald

De sidste mange år har vi taget mange store skridt i retningen af at få mere af vores affald til genanvendelse. Og nu er vi i Vestforbrænding igen klar til at gå forrest og tage det næste store skridt. 

Vi tager nemlig et XL-skridt på rejsen mod mere genanvendelse for at nå det mål, som ressourcestrategien fra Miljøministeriet udstak i 2013 med pilotprojektet ”Robotsortering af storskrald – et XL-skridt mod mere genanvendelse”.  

Formålet med pilotprojektet er, at skabe genbrug og genanvendelse ud af en stor del af det brændbare storskrald, som Vestforbrænding modtager fra vores 19 ejerkommuner.

 

Øget genanvendelse via eftersortering

I dag bliver alt af det brændbare storskrald fra ca. 900.000 borgere kørt til forbrænding og energiudnyttelse. Ideen med robotsorteringen er at udsortere en stor mængde af det brændbare storskrald, så det fremover kan genanvendes. Den del af storskraldet, der bliver brændt dækker primært over træ, tekstiler, plast, pap, papir og metal. Robotsorteringsanlægget er dermed et supplement til den sortering alle borgere allerede er i fuld gang med i hjemmet, da vi ønsker at gå skridtet videre og få genanvendt endnu mere af vores affald. 

Her kan ses, hvad der sker med storskraldet. Ca. halvdelen vil blive genanvendt, mens den anden halvdel bliver energiudnyttet. 
Borgerne producerer storskrald, som herefter bliver indsamlet af en renovatør. Med den nye robot til sortering af storskrald vil alle de genanvendelige materialer blive sorteret fra og derefter afsat og genanvendt til nye produkter.

 

Første robotanlæg til storskrald

Robotter er så småt ved at finde vej ind i affaldsbranchen, og der er i dag anlæg som anvender robotter til sortering af byggeaffald, plast og elektronikaffald. Der findes dog ikke et anlæg i Danmark, der kan udsortere den brændbare del af storskraldet. 

Anlægget der skal bygges af Vestforbrænding, og placeres i Frederikssund, består af mere end blot robotter. Inden affaldet når til robotsorteringsanlægget, vil der være et mekanisk sorteringsanlæg – kaldet forsortering - der forbereder affaldet til robotsortering. I forsorteringen er det ambitionen at fjerne alt det affald, robotterne ikke kan eller skal håndtere.

Robotternes funktion vil være, at erstatte det som tidligere blev gjort manuelt af mennesker. De kan identificere de enkelte materialer og udsorterer dermed de materialer, der kan gå til genanvendelse. 

Robotsorteringsanlægget vil kunne indstilles meget præcist i identifikationen af affaldet. Det giver os muligheden for at sortere ud fra afsætningsmuligheder, hvilket ydermere åbner nye døre for samarbejde med afsætning og oparbejdningsvirksomheder og i sidste instans produktionsvirksomhederne.

 

Miljømæssige gevinster

Projektet skal demonstrere, at Danmark kan bringe sig i front, når det gælder automatiseret udsortering af genbrugelige og genanvendelige materialer fra storskrald. Dermed opnås betydelige miljømæssige gevinster i kraft af den øgede genanvendelse af storskraldet.   

 

Teknologi er i centrum

Ved at videreudvikle eksisterende teknologier, vil projektet præsentere nye teknologiske løsninger for behandling af det brændbare storskrald. Der vil i projektet fx blive arbejdet med kunstig intelligens og teknologi.

 

Samlet værdikæde

Ved at etablere et robotsorteringsanlæg er formålet med projektet også, at opbygge en samlet værdikæde for det brændbare storskrald med optimal genanvendelse centreret omkring forbehandlingsanlæg med robotter samt med projektdeltagelse af repræsentanter fra alle led i den samlede værdikæde. 

 

Cirkulær tænkning

Projektet har også fokus på at opstille udbudskrav ud fra cirkulære økonomiske principper, som vil gøre projektet til et fremtrædende cirkulært økonomisk projekt. 

Partnere i projektet

Stena Recycling A/S
Trasborg Denmark 
Combineering A/S

Tidshorisont

Robotsorteringsanlægget forventes sat i prøvedrift i efteråret 2019.