Cirkulær økonomi

En af grundstenene i pilotprojektet robotsortering af det brændbare storskrald er, at afprøve forskellige metoder til at løfte cirkulær økonomi fra at være en abstrakt ambition til konkrete handlinger.

I mange år har vores økonomi været lineær: Vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger – og smider ud. Dermed går utrolig mange ressourcer tabt. Cirkulær økonomi skal sikre, at vi også i fremtiden har adgang til de værdifulde ressourcer. Denne ambition vil vi omforme til en række indsatsområder i pilotprojektet robotsortering af storskrald. 

Cirkulær økonomi i affaldshåndtering

Vi vil med eftersortering af storskrald tage det første XL-skridt til at løfte os op af stigen mod cirkulær økonomi, fordi vi flytter materialer fra forbrænding til genanvendelse. Men det er ikke nok. Vi vil i samarbejde med afsætningsvirksomheder og kommuner arbejde med ideer til, hvordan vi kan øge kvaliteten af genanvendelsen. 

Cirkulær økonomi i affaldshåndtering er derfor for os: 
Øget genanvendelse
Øget kvalitet i genanvendelse
Øget genbrug
Nye metoder og forretninger til at skabe bæredygtig affaldshåndtering.

Vi har 2 indsatsområder til at løfte det:

Indsatsområde 1: Cirkulære værdikæder og afsætning af affald

I samarbejde med afsætningsleddet og oparbejdningsvirksomheder ønsker vi at løfte brugte materialer – eller affald - tilbage i kredsløbet i en stærkere og cirkulær forretningsmodel. I samarbejde vil vi forsøge at skabe nye og bedre sekundære råvarer og via disse råvarer tilgå de producerende virksomheder. 

Indsatsområde 2: Øget genbrug af affaldet

I samarbejde med kommunerne og afsætning vil vi afsøge muligheden for øget genbrug af storskrald ved at udvikle nye indsamlingsordninger tilknyttet storskrald.

Cirkulær økonomi i robotsorteringsanlægget
Vi vil i sorteringsanlægget arbejde med andre sider af cirkulær økonomi. Her vil vi bl.a. afprøve muligheder, der skal påvirke at anlægget har lang levetid og simpel vedligehold – som også er til gavn for driftsøkonomien. 

 

Vi har 1 indsatsområde til at løfte cirkulær økonomi i robotsorteringsanlægget:

Indsatsområde 1: Forlænget levetid og reparation af sliddele
Vi vil via dialog med maskinleverandører og via udbud have fokus på øget levetid af sorteringsanlægget og reparation af sliddele. Vi vil se på, om branchen er klar til at afprøve genanvendelse af særlige sliddele. Det kan blive en udfordring, da det ikke må ske på bekostning af, at leverandørens garanti bortfalder.

I valg af anlæg vil elforbruget også være en faktor, og igen vil det både være en fordel for CO2-udslippet og for driftsøkonomien. 

Vores ambition er at rykke ved maskinbranchens opfattelse af, hvad der kan lade sig gøre, og om det er muligt at gøre tingene på andre måder end hidtil. Det kan fx dreje sig om, hvorvidt det er muligt at lease en vindsigte fremfor at købe den. Det vil fx give fleksibilitet og motivation for maskinleverandøren.

Andre skal have gavn af vores erfaring

Ambitionen med at tænke cirkulær økonomi ind i projektet er, at vi vil afprøve forskellige initiativer og evaluere, hvorvidt de er med til at løfte en mere cirkulær udvikling. Ikke blot til gavn for os selv fremadrettet men også til inspiration og gavn for andre, der arbejder og gerne vil arbejde med cirkulær økonomi i deres forretninger og projekter.