Udvikling af robotanlægget

Vestforbrænding har været igennem et længerevarende læringsforløb for at komme frem til et anlægsdesign, der kan sikre udsortering af 50% af det indkomne materiale.

De to helt centrale spørgsmål som læringsforløbet har skulle afdække er:

  1. Hvordan får vi præsenteret robotterne for homogeniseret affald der egner sig til robotsortering? (Homogeniseret affald er en forudsætning for at robotterne kan arbejde effektivt)
  2. Hvordan sikrer vi at robotterne præsenteres for tilstrækkeligt store mængder affald til at vi kan sikre en samlet genanvendelse på 50%? (Der må ikke gå for meget affald tabt i forsorteringen)

For at kunne svare på disse spørgsmål gennemførte Vestforbrænding derfor i 2018 en markedsdialog med maskinleverandører, hvor leverandørerne kom med deres bud på svarene på spørgsmålene.

Markedsdialogen løftede vores vidensniveau og på den baggrund gennemførte vi to tests af potentielle forsorteringsmaskiner.

I de nedenstående videoer ses en bid af de to tests.

Test af simpel forsortering: Balistisk sigte

Test af avanceret forsortering: Neddeler, tromle- og vindsigte

 

Testen med neddeler, tromle- og vindsigte viste så lovende resultater at den blev lagt til grund for udbudsmaterialet som vi sendte ud i december 2018.

Når vi her i foråret 2019 afrapporterer Fase 1 til Miljøstyrelsen, vil testrapporter med mere blive lagt på denne hjemmeside.