Udvikling af genbrugsstationer

Tre modeller på Vestforbrænding viser, hvordan den traditionelle genbrugsstation i fremtiden kan imødekomme mange flere behov end i dag.

Fremtidens genbrugsstation er indbydende, grøn og lærerig, samtidig med at den er garant for Vestforbrændings kernekompetence: Den sikre og effektive drift, som både borgere og kommuner har gavn og glæde af.

Tre bud på fremtiden: 

I naturen 

Denne genbrugsstation ligger midt i et åbent landskab og er spændende at gå på opdagelse i. Det er et grønt og frodigt sted, og der er fokus på bæredygtige teknologier.

I industriområdet

Denne genbrugsstation ligger i et industriområde uden boliger i umiddelbar nærhed.

Torvet på denne genbrugsstation er et fleksibelt rum, hvor direkte genbrug, undervisning og funktionalitet på pladsen passer ind i rammen om forskellige sociale aktiviteter uden for pladsens åbningstid.

I byen

Genbrugsstationen ligger bolignært i byen og udnytter pladsen optimalt ved at være opdelt i lag. Arkitekturen falder naturligt ind i bymiljøet. Udefra ligner genbrugsstationen et grønt byrum med park og legeplads. Pladsen er cirkulær og fungerer som ”drive in”-genbrug.

Samtidig er genbrugsstationen et sted, hvor borger og kommune også i fremtiden mødes fysisk. Derfor er det oplagt, at biblioteks- eller borgerservicefunktioner i fremtiden knyttes til genbrugsstationen.