Fokus på ledelse

Vi har kompetente og motiverende ledere, hvis ord og handlinger følges ad.

Vores ledere påtager sig ledelsesansvaret med respekt for den enkelte og er i stand til om nødvendigt at træde i karakter som leder på en ordentlig måde. Det skaber tillid og troværdighed og medvirker til medarbejdernes trivsel.

Vestforbrændings ledere:
  • tager det overordnede ansvar
  • siger, hvad de vil gøre, og gør, som de siger
  • delegerer ansvar og kompetence, afstemmer forventninger med medarbejderne og giver konstruktiv feedback og anerkendelse
  • giver opbakning og sparring til medarbejderne og træder til, når det bliver svært.

På Vestforbrænding understøtter vi vores ledere ved at:

  • fokusere på udviklingspunkter
  • tilbyde værktøjer til forventningsafstemning
  • tilbyde sparring med kolleger i ledernetværk