Jobtyper

Vi har mange forskellige jobtyper og stillinger på Vestforbrænding.

På Vestforbrænding er der mange muligheder for at udvikle sig både fagligt og personligt. Vi har både generaliststillinger, hvor du skal have bredt kendskab til et område, og specialiststillinger som kræver en specifik dybere faglighed.
 
Her kan du se nogle eksempler på jobtyper:
 

Medarbejder på genbrugsstation

Som servicemedarbejder hjælper du borgerne med at komme af med deres genbrugsegnede affald, vejleder i affaldssortering og -håndtering.
 

Kundeservice

Som kundeservicemedarbejder er hovedopgaven at styre vores affaldsordninger, servicere vores kommuner og borgere, registrere bestillinger, informere og vejlede og deltage i udviklingen af affaldsordninger.
 

Teknisk personale

De tekniske medarbejdere (maskinmestre, håndværkere og specialarbejdere) har mange forskellige opgaver med vedligehold af anlæg, drift, produktion, håndtering af affald.
 

Projektledelse

Som projektleder er arbejdsopgaverne at planlægge og koordinere projekter, sikre kommunikation, samarbejde, information samt gennemføre og evaluere projekter.
 
Vi har projektledere på både store tekniske projekter fx opførsel af anlæg og mindre serviceprojekter som fx udvikling af nye affaldsordninger.