Vi gør en forskel

Vi arbejder for at sikre bæredygtige løsninger og den bedste udnyttelse af ressourcer i affald. Når du arbejder på Vestforbrænding, er du med til at gøre en forskel for miljø, arbejdsmiljø, borgere og virksomheder.

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække, fastholde og udfordre engagerede og kompetente medarbejdere. Vi tilstræber en mangfoldig sammensætning af medarbejdere. Det gør vi ved at besætte alle stillinger med den bedst egnede ansøger, uanset etnisk baggrund, religion, handicap eller andet. Det styrker vores muligheder for at opfylde vores kunders behov og ønsker.

Social profil - CSR

Vi ønsker at påtage os et socialt ansvar på arbejdsmarkedet og på denne måde bidrage til at løse samfundsmæssige problemer. Vi lægger vægt på at behandle alle ansættelser professionelt, værdigt og tillidsfuldt.
 
Vi påtager os et samfundsmæssigt ansvar ved at: 
  • ansætte lærlinge og elever
  • oprette fleksjobs, virksomhedspraktikker og løntilskudsjobs
  • modtage studerende fra videregående uddannelser til praktikforløb
  • tilbud til medarbejdere om ordblindekurser
Vi påtager os et socialt ansvar ved at give medarbejderne diverse tilbud til fremme af trivsel, sundhed og velvære herunder:
  • rådgivning, psykologisk bistand og akut krisehjælp gennem Health Group
  • tilbud om øvelser til lindring af smerter og forebyggelse af arbejdsskader gennem uddannede Ergonauter
  • sundhedsfremmende tiltag, fx sundhedsordning, motionsrum, sundhedtjek og andre relevante aktiviteteter.