Indkøbspolitik

Vestforbrænding betragter indkøb som et strategisk indsatsområde. Vestforbrænding er som offentlig reguleret virksomhed forpligtet til at efterleve EU's udbudsregler og øvrige offentlige bestemmelser for indkøb.

Indkøbspolitikkens målsætninger

Effektivitet
Brugbare løsninger til de bedste priser med lave total- og transaktionsomkostninger.

Innovation og kvalitetsudvikling
Baseret på nytænkning og markedsmodning, herunder udvikling af nye løsninger, der kan understøtte vores forretningsområder.

Bæredygtighed
Gennem miljø- og energikrav og udvikling af grønne løsninger samt ved at tage samfundsansvar (CSR) og sociale hensyn, herunder i form af sociale klausuler og arbejdsklausuler (se CSR-politik).

Med indkøbspolitikken præsenteres "otte strategiske indsatsområder/principper"

Principperne er relevante på alle typer af indkøb fra standardvarer til komplekse ydelser og til helt nye, innovative løsninger.

  1. Vi fokuserer strategisk og udnytter koordinationsmulighederne, de faglige synergier og stordriftsfordele.
  2. Vi foretager altid en grundig behovs- og markedsafdækning, samt går i markedsdialog for at sikre konkurrencen og indfri markedets potentiale.
  3. Vi vælger altid den udbudsform, der bedst understøtter indkøbets formål og begrænser de samlede transaktionsomkostninger.
  4. Vi overvejer altid at bruge funktionskrav, så der bliver rum til nytænkning og effektivisering af opgaveløsning.
  5. Vi inddrager altid totalomkostninger ved indkøb for at sikre lave totaløkonomiske omkostninger i brugsperioden (Total cost of ownership).
  6. Vi understøtter vores miljømål i relation til Vestforbrændings væsentlige miljøforhold.
  7. Vi prioriterer implementering og kontraktstyring, så indkøbsaftalerne efterleves, og gevinsterne realiseres.
  8. Vi optimerer vores indkøbsressourcer med de rette kompetencer.