Nyheder og pressemeddelelser FRA VESTFORBRÆNDING

TOPNYHED

Ny omlastningsplads for trae indviet

Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg i Frederikssund klippede snoren, til den nye omlastningsplads for træ i Frederikssund

Læs Nyheden

12-12-2018

OPDATERING EFTER BRANDEN PÅ VESTFORBRÆNDING

I slutningen af november meddelte vi med glæde, at vi nu havde affald på risten på Anlæg 5, og at vi ville bruge de kommende uger på at sikre en stabil drift på anlægget. Den positive opdatering er i dag, at vi har været i drift lige siden slutningen af november, og at vi nu også regner med at have affald på risten på Anlæg 6 inden jul.

Læs Nyheden

06-12-2018

Test dig selv: Sorterer du dit skrald rigtigt?

Læs Nyheden

04-12-2018

Presseakkreditering

Vestforbrænding har af sikkerhedshensyn indført presseakkreditering. Det betyder, at medier, journalister og fotografer, der ønsker at besøge Vestforbrænding, vil få udstedt en akkreditering fra Vestforbrænding Kommunikation.

Læs Nyheden

30-11-2018

Opdatering efter branden på Vestforbrænding

Vi kan med stor glæde fortælle, at vi nu har det første affald på risten på anlæg 5, og i de kommende dage vil arbejde på at sikre en stabil drift på anlægget.

Læs Nyheden

15-11-2018

Status på driftssituationen den 15. november, efter brand på Vestforbrænding

Læs Nyheden

14-11-2018

PRESSEMEDDELELSE: Lugt- og støjgener kan forekomme

Vestforbrænding var mandag den 5. november udsat for en brand, som opstod under et renoveringsarbejde. Vestforbrændings to ovne er for tiden ikke i drift. Det betyder, at der kan forekomme lugtgener fra anlægget. Lugten kommer fra det affald, som allerede var fyldt i vores silo før branden opstod. Dertil kommer, at reparationsarbejder også kan medføre støjgener.

Læs Nyheden

08-11-2018

Opdatering vedr. brand på Vestforbrænding

Siden mandag aften, hvor der udbrød brand på Vestforbrænding, har mange været i gang med at få overblik over skaderne og ikke mindst finde ud af, hvordan vi hurtigst muligt kommer i normal drift igen.

Læs Nyheden