20.000 gæster i formidlingscentret

- 06-01-2017

Flere end 20.000 gæster, dvs. skolebørn og andre med interesse for sortering, genanvendelse og energi, var i 2016 gennem Formidlingscentrets forskellige undervisningstilbud på Vestforbrænding, på genbrugsstationerne og på oplandets skoler. Det er flere end nogen sinde før, og med nye tilbud på vej vil tallet stige yderligere i 2017