Postkort 2016

Ni postkort fra Vestforbrænding fortæller nu om at genanvende affald.

- 06-12-2016

Vi giver enkle budskaber om papir, glas, pap, plast, metal, elektronik, træ, madaffald og restaffald + små ”fun facts” om, hvad vi får ud af de forskellige typer affald.

Kortene er PR-materiale til borgere og samarbejdspartnere, der kommer til møder og arrangementer på Vestforbrænding.