Udbud og indkøb

Den senere tids presseomtale af affalds- og energisektorens håndtering af offentlige indkøb har givet Vestforbrænding anledning til at kigge indad, som en tidssvarende, ansvarlig offentlig virksomhed med fokus på lovmedholdelighed i alle aspekter af vores virke.

- 08-01-2019

Vestforbrænding har gennem årene opbygget en betydelig juridisk kompetence i en central udbuds- og indkøbsfunktion, hvis primære formål er at sikre lovmedholdelighed og ansvarlig omgang med kommunale midler ved indkøb af tjenesteydelser og leverancer fra private leverandører. Vi har således implementeret systemer, der har til formål at sikre, at indkøb sker på basis af et offentligt udbud eller dokumentation for, hvorfor det enkelte indkøb ikke er omfattet af et offentligt udbud, inden Vestforbrænding indgår i en kontraktlig forpligtigelse.

Vestforbrænding har en årlig nettoomsætning på ca. 1,2 milliarder kroner og afholder som ”hvile-i-sig–selv” virksomhed tilsvarende udgifter. Indtil videre har den senere tids fokus på afholdelse af udbud og interne kontroller identificeret og adresseret systemfejl, der inden for de senere år modsvarer få promille af Vestforbrændings omsætning i perioden.

På Vestforbrænding arbejder vi aktivt med transparens, governance og compliance - vi vil selvfølgelig forsat have fokus på, om der kan optræde andre systemfejl og adressere disse i vores bestræbelser på at være lovmedholdelige ift. vores håndtering af indkøb.

Med venlig hilsen
Peter Basland
Direktør