Associerede selskaber

AFATEK

Vestforbrænding er medejer af AFATEK, der behandler og genanvender slagge, der er et restprodukt fra energiudnyttet affald fra affaldsbehandlingscentrene i Østdanmark. AFATEK sikrer, at de mineraler, metaller og jern, der er tilbage i slaggen, efter at energien i affaldet er blevet til grøn strøm og fjernvarme, udnyttes fuldt ud.

Adresse
Selinevej 18, Port 11
2300 København S

Kontakt
Telefon 39 66 78 00
mail@afatek.dk
afatek.dk

AV Miljø

Vestforbrænding er medejer af affaldsdeponiet AV Miljø i Avedøre, som sikrer miljørigtig affaldsdeponering i hverdagen og tilstrækkelig deponeringskapacitet på længere sigt. AV Miljø håndterer især byggeaffald i tre kategorier:

  • Byggeaffald forurenet med asbest
  • Byggeaffald forurenet med PCB
  • Blandet affald

Adresse
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre

Kontakt
Telefon: 36 77 15 99
av@av.dk
av.dk

SMOKA

Vestforbrænding er medejer af SMOKA, et kommunalt modtagecenter for farligt affald. SMOKA afhenter og rådgiver om alle typer farligt affald og farligt gods, både fra virksomheder og boligområder og sikrer korrekt og miljørigtig bortskaffelse. 

Adresse
Prøvestenen U-vej 7
2300 København S

Kontakt
Telefon: 33 22 32 37 
smoka@smoka.dk
smoka.dk