Databeskyttelse

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071 
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Telefonnummer – 72 27 30 02
E-mail - dpo.vf@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vf

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

 
 Persondatapolitik  Blanket til indsigtsanmodninger Blanket til anmodning om
sletning eller berigtigelse