Miljø- og arbejdsmiljøpolitik

Vestforbrænding er Danmarks største affalds- og affaldsenergiselskab. Vi hjælper vores ejerkommuner med at forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug samt effektiv og klimavenlig energiudnyttelse af affaldet. Vi sikrer de bedste affalds- og energiløsninger til gavn for borgerne og det omkringliggende samfund – uden at gå på kompromis med arbejdsmiljøet. Vi har et certificeret ledelsessystem inden for miljø og arbejdsmiljø, som hjælper os til systematisk at overholde lovgivning, risikovurdere og optimere væsentlige arbejdsgange og processer, så vi hele tiden kan forbedre vores miljø- og arbejdsmiljøpræstationer.

Ambition

Det er vores ambition at være Danmarks førende affalds- og affaldsenergiselskab – også når det gælder arbejdsmiljø og miljø. Vi skaber de bedste rammer for miljø og arbejdsmiljø under hensyntagen til økonomi, teknik og tid.

Som selskab har Vestforbrænding en række væsentlige miljø- og arbejdsmiljøudfordringer forbundet med indsamling, omlastning, sortering, energiudnyttelse og deponering af affald. Derfor stiller vi arbejdsmiljø- og miljøkrav til alle dele af den daglige drift, også til eksterne der skal arbejde på vegne af Vestforbrænding. Vi ønsker at gå foran og være et godt eksempel for vores samarbejdspartnere i affalds- og forsyningssektoren.

Vestforbrænding gør en stor indsats for at forebygge ulykker, arbejdsrelaterede sygdomme og miljøhændelser.

Fra værdi til handling

 

Ansvar

Ledelsen på Vestforbrænding tager ejerskab og ansvar for god trivsel og et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Ledelsen er engageret i at motivere, uddanne og inddrage arbejdsmiljøorganisation og medarbejdere i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet.
Medarbejderne har et ansvar for at være med til at skabe god trivsel for alle kolleger. Medarbejderne tager desuden ansvar for egen sikkerhed, miljø og den daglige drift ved at efterleve gældende regler og at risikovurdere eget arbejde inden udførelse.

 

Samarbejde

Der er et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere på Vestforbrænding. På arbejdsmiljø- og miljøområdet er et af de væsentligste fora for dette samarbejde Strategisk Arbejdsmiljøforum. Med vores forskellige kompetencer finder vi de bedste løsninger sammen – til gavn for både miljø, arbejdsmiljø og den daglige drift.

 

Åbenhed

Ledelsen stiller tydelige arbejdsmiljø- og miljøkrav til egne medarbejdere og leverandører. Samtidig har ledere, medarbejdere og leverandører en åben og ligeværdig dialog - også når det drejer sig om at italesætte forhold, der ikke er i orden. Sådan opnår vi mest mulig læring og forbedringer i organisationen.

 

Resultatorientering

Vi opstiller væsentlige arbejdsmiljø- og miljømål – både lokalt og i Strategisk Arbejdsmiljøforum, når der er behov for en indsats på tværs af organisationen. Ledelsen sikrer, at der er tilstrækkelige ressourcer til at løfte de fastsatte mål. Alle bidrager til at efterleve de aftalte mål og til at synliggøre resultaterne for os selv og vores interessenter.

 

Udvikling

Vi udvikler virksomheden ved at være opsøgende og proaktive i forhold til kundernes behov og fremtidige miljø- og arbejdsmiljøkrav. Vi er en foregangsvirksomhed og finder innovative løsninger til gavn for miljø og arbejdsmiljø. Samtidig sørger vi for, at alle har de rette kompetencer inden for arbejdsmiljø og miljø, så de kan efterleve gældende og kommende krav. Dermed ønsker vi at fastholde vores position som en attraktiv arbejdsplads med fokus på miljø, sikkerhed, sundhed og trivsel.