Vedtægt

Vestforbrænding er et interessentskab ejet af 19 kommuner. I vedtægten kan du se de regler, som Vestforbrænding er forpligtet til at overholde.

 
Vedtægten er trådt i kraft pr. 8. marts 2012. Kortbilaget vedr. Københavns Kommune har dog først haft virkning fra 25. juni 2012, jf.  § 4, stk. 4, § 6, stk. 3, § 8, stk. 1, § 16, stk. 3 og § 19, 4. punktum.