Vestforbrændings historie 1970-2016

Vestforbrænding blev planlagt og bygget i 1960'erne, og Vestforbrænding kunne tage tre forbrændingsovne i drift den 28. oktober 1970.

Der blev produceret fjernvarme fra begyndelsen, og slaggen fra forbrændingen blev brugt bl.a. til voldene omkring anlægget. Men der ligger også store mængder slagge fra Vestforbrænding i Vestskoven.

Allerede i 1972 var der for meget affald. Man besluttede at få en 4. ovnlinje, hvilket der allerede var beregnet plads til fra starten – denne 4. ovn blev sat i drift i 1977.

I 1981 åbnede Danmarks første bemandede genbrugsstation, der skulle fremme genanvendelsen og sikre, at kun forbrændingsegnet materiale gik til forbrænding på Vestforbrænding.

I 1990 blev affaldsvarmeværket i Høje Taastrup sat i drift i affaldsselskabet VEGA (som siden fusionerede med Vestforbrænding).

1993: Nymølle Kompostcenter etableres med Vestforbrænding som medejer.

1999: Vestforbrænding tager Anlæg 5 i brug og begynder dermed også at producere el.

2001: Anlæg for dioxinrensning og afsvovling på de gamle anlæg 1-4 bliver sat i drift. Endvidere blev der etableret rensning for NOx (kvælstofilter).

2003: De 4 tidligere aftalekommuner Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Ishøj og Skævinge bliver optaget som interessenter, og Vestforbrænding fusionerer med VEGA, hvis ejerkommuner Albertslund, Høje-Taastrup og Vallensbæk dermed også indgår i interessentskabet.

Miljøledelsessystemet (LAM) på anlægget i Glostrup bliver miljøcertificeret efter ISO 14001-standarden (anlægget i Høje Taastrup var miljøcertificeret fra 1999). Arbejdet med dette begyndte i 2001, og det har sat yderligere fokus på miljø, arbejdsmiljø, sikkerhed og kvalitet.

2004: Skibby Kommune og de 7 ejerkommuner af affaldsselskabet AFAV (Frederikssund, Helsinge, Hundested, Jægerspris, Slangerup, Stenløse, Ølstykke) optages i Vestforbrænding.

Op gennem 2000-årene har Vestforbrænding fået opgaven med at administrere og bemande flere kommunale genbrugsstationer i oplandet. I 2016 er det i Ballerup, Egedal, Frederikssund, Høje-Taastrup og Ishøj Kommuner.

2005: Kronprins Frederik indvier Anlæg 6 og gennem året når Vestforbrænding at sætte en foreløbig rekord i affaldsforbrænding med i alt 521.500 tons (500.000 i Glostrup og 21.500 tons på anlægget i Høje Taastrup, der lukkes ned i maj).

Vestforbrændings anlæg i Glostrup har fra dette tidspunkt en samlet, teknisk forbrændingskapacitet på 600.000 tons.

Vestforbrænding udsender den første særudgave af Anders And-bladet i 15.000 eksemplarer med historier om affalds- og miljøproblemer og –løsninger. De senere udgaver er trykt i meget større oplag i samarbejde med andre affaldsselskaber.

2006: Fra 1. januar nedlægges selskabet MOFA I/S (Modtagestation for farligt affald), og Vestforbrænding får opgaverne med farligt affald i Birkerød, Farum, Frederikssund, Frederiksværk, Græsted-Gilleleje, Helsinge, Hillerød, Hundested, Jægerspris, Skibby, Skævinge, Slangerup, Stenløse og Ølstykke Kommuner.

2007-2016 og fremefter: Vestforbrænding udvider sit fjernvarmenet kraftigt og erstatter derved opvarmning fra fossile brændsler som olie og naturgas, hvilket er positivt for både samfundets og kundernes CO2-regnskaber.

2008: Rudersdal Kommune (tidligere Birkerød) træder ud af Vestforbrænding, hvilket sammen med kommunalreformens kommunesammenlægninger reducerer antallet af ejerkommuner fra 29 til 19.

Vestforbrænding har gennem årene fået stadig flere serviceopgaver for kommunerne. Det er fx fællesordninger, rådgivning og vejledning om genanvendelse og affaldshåndtering, kampagner, genbrugspladser mv.

2009: De fire gamle ovnlinjer fra 1970’erne tages ud af drift.

2010: Flere end 500 medarbejdere og ledsagere fejrer Vestforbrændings 40-års jubilæum den 28. oktober.

2011: Undervisningsfaciliteterne WasteLab åbner og tages i brug af gæsterne fra de skolernes 8.-10. klasser og gymnasier. Det synliggør yderligere, hvordan nye tilgange og klog administration af ressourcerne i affaldet gør en forskel.

2011-2015: Vestforbrænding deltager i forsøg med og implementering af nye affaldssorteringssystemer i bl.a. Herlev og Ballerup Kommuner.

2013: Regeringen lancerer Ressourcestrategien Danmark uden affald, der understøtter Vestforbrændings strategi – og vice versa.

Skraldelev tages i brug med undervisningstilbud til 0.-6. klasse.

2014: Konceptet for ”Fremtidens bæredygtige genbrugsstation” viser i tre forskellige scenarier, hvordan sikker og effektiv drift kan kombineres med en funktion som kulturelt mødested.

Der tages de første spadestik til en stor fjernvarme-udvidelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Et arbejde, der vil stå på flere år frem.

2015: Frederikssund Kommune overdrager driften af kommunens tre genbrugsstationer til Vestforbrænding.

Vestforbrændings direktør Peter Basland tiltræder i marts. 

De to ovne i Glostrup energiudnytter 570.000 tons affald, og den samlede energiproduktion blev 1.544.500 MWh, fordelt på 1.250.000 MWh fjernvarme og 294.500 MWh el.

2015-2017: Vestforbrænding skaber sammen med Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommuner ordningen Indsamling På Tværs, som sættes i drift gennem 2016 og 2017.

2016: Den ældre del af Administrationsbygningen fra 1970 står over for en større renovering.

Arbejdet med nye undervisningsfaciliteter med fokus på energiproduktion går i gang under arbejdstitlen WasteLab2.