Vision - mission - værdier

Vision

Vi er Danmarks førende affalds- og energiselskab, der sikrer optimal udnyttelse af materiale- og energiressourcer gennem planlægning, drift og udvikling.

Mission

Vestforbrænding løser opgaver inden for affald og energiforsyning for kommunerne.

Værdier

Vestforbrænding arbejder med fem værdier:
  • Samarbejde - Vi samarbejder for at sikre de bedste løsninger og afsætter de nødvendige ressourcer hertil. Samarbejde giver mulighed for indflydelse og vidensdeling.
  • Åbenhed - Vi taler åbent sammen på en ærlig og ligeværdig måde med respekt for og tillid til hinanden og accept af hinandens forskelligheder.
  • Resultatorientering - Vi opstiller klare mål med angivelse af succeskriterier, lever op til de aftalte mål og synliggør resultaterne.
  • Ansvar - Vi påtager os ejerskab og engagement for at nå virksomhedens mål. Vi er bevidste om egne roller og evner og deltager aktivt i beslutningsprocesserne.
  • Udvikling - Vi udvikler virksomheden, dens ledere og medarbejdere, så vi dels lever op til fremtidens krav, dels påvirker udviklingen og samtidig er en attraktiv arbejdsplads.

Affærdskodeks

Ledelse og medarbejdere på Vestforbrænding arbejder ud fra et kodeks for afholdelse af udgifter og gaver. Se adfærdskodekset her