Efter besøget

I har nu indsamlet viden, materiale og fundet en problemstilling. Nu er det tid til at være kreative og innovative. 
Det er svært at få ideer på kommando. Heldigvis findes der metoder, som gør det lettere at få flere og bedre ideer. På jeres elevark (1-3) skal I arbejde med KIE modellen. Modellen bidrager til, at I kan arbejde mere bevidst og systematisk med at være kreative og innovative (se boksen nedenfor). 

KIE modellen

Til udvikling af gode ideer og løsninger kan et redskab som KIE-modellen være nyttigt. KIE står for:

  • Kreativitet
  • Innovation
  • Entreprenørskab

Faserne handler om at få mange ideer, vælge den rigtige idé ud og konkretisere den udvalgte idé.

Eksempel på kreativ og innovativ udvikling

Genanvendelse af aluminium er et eksempel på en kreativ og innovativ idé, som er blevet ført ud i livet. Det er dyrt, energikrævende og besværligt at producere aluminium. Og ideen til at genanvende aluminium kom bl.a., fordi det i 1960-erne blev populært at bruge dåser til drikkevarer som øl og sodavand. Det gav store mængder aluminiumsaffald, hvor det var tydeligt, at store værdier gik til spilde. Så i stedet for bare at smide materialet ud, begyndte man at genanvende metallet til nye dåser, men også til fx cykler eller flyvinger. 
I dag lyder sådan en idé ganske enkle. Men før den kunne realiseres, skulle nogen opfinde indsamlingsordninger, og processer til oparbejdning af den brugte aluminium så metallet kunne indgå i nye produkter.

Præsentation af jeres bedste ide

Når I har fundet en løsning, skal I præsentere både problem og løsning I en kort film (elevark 4).

Når I er færdige med jeres videopræsentationer, kan I uploade filmen på nettet og sende et link til gbsgo@vestfor.dk. I mailen skal I skrive gruppemedlemmernes navne, en e-mail eller et telefonnummer I kan kontaktes på, samt navnet på jeres skole*.

* Der henvises i øvrigt til Vestforbrændings generelle persondatapolitik.