Under besøget

Jeres besøg på genbrugsstationen starter med en rundvisning, hvor I blandt andet får et indblik i genbrugsstationens opbygning og funktion. 

Herefter skal I selv i jeres grupper rundt til udvalgte affaldscontainere for at få viden om affaldet. Ved hjælp af den downloadede app ’GBS Go’ kan I se film og indsamle materiale på jeres mobiltelefoner. 

 

Sådan bruges GBS Go app’en:

 • Åben app’en
 • Se introduktionsfilmen
 • Læs velkomst og sikkerhedsregler
 • Udvælg den første affaldstype I vil arbejde med (metal, elektronik, plast, farligt affald eller tekstiler)
 • Gå hen til affaldscontaineren
 • Se filmen og løs de opgaver der hører til affaldstypen. 
 • Når I har afsluttet arbejdet ved en container, kan I gå videre til en af de andre affaldstyper.
 • Inden I tager hjem fra genbrugsstationen, skal I finde en problemstilling, som I ønsker at arbejde videre med hjemme på skolen.

Obs: Det materiale, I indsamler via app’en, bliver gemt på jeres mobiltelefoner. 

 

Huskeliste – under besøget på genbrugsstationen:

 • Husk at overholde sikkerhedsreglerne
 • Brug GBS Go app’en til at se videoer, skrive tekster, tage billeder og optage video
 • Vær omhyggelig med at løse de stillede opgaver, da det indsamlede materiale skal bruges i tredje del af forløbet