Hvem er formidlingscentret?

I 2017 underviste Formidlingscentret 22.334 børn og voksne om affald, ressourcer og genanvendelse.

Vestforbrændings Formidlingscenter arbejder aktivt med at skabe autentiske læringsoplevelser og give de besøgende indblik i sammenhængen mellem affaldets skjulte verden og deres dagligdag.Vores mål er at få gæsterne - såvel store som små - til at reflektere over deres egen hverdag med affald. 

Hvem underviser vi?

Vi favner bredt og har en række forskellige besøgstilbud til alt fra almindelige borgere over virksomheder til grundskoler, erhvervsskoler og gymnasier. 
Vi leverer kvalificeret og relevant formidling og alle Formidlingscentrets forløb til grundskolen er tilrettelagt, så de understøtter Fælles Mål. 

Alle vores forløb giver gennem praktiske øvelser og opgaver indsigt i begreber som materialer, kategorisering, sortering, ressourcer, råstoffer, genanvendelse og energi.

I forbindelse med et besøg på Vestforbrænding bliver der taget fat på spørgsmål som:

  • Hvad er affald? 
  • Hvad sker der med affaldet, efter at skraldebilen har indsamlet det? 
  • Hvorfor skal vi genanvende?
  • Hvilke ressourcer findes i vores affald?

Vi ønsker at udforske og forklare denne proces, som starter med affaldsposen ved køkkenvasken hjemme, til forbrændingsanlægget, hvor energien bliver produceret, eller til genbrugsstationen, hvor kasserede ting bliver omdannet til ressourcer. 

Hvor underviser vi?

Undervisningen foregår både på Vestforbrændings forbrændingsanlæg i Glostrup, på de 24 genbrugsstationer i oplandet og ude på skolerne.
Alle undervisningsforløb på Vestforbrænding i Glostrup inkluderer en rundvisning på udvalgte dele af forbrændingsanlægget.

Undervisningsmateriale

Formidlingscentret producerer og tilbyder desuden en række undervisningsmaterialer til grundskolen, både i form af film og fysiske materialer. Alle materialer er udarbejdet i forhold til Fælles Mål og er gratis tilgængelige på vores hjemmeside.