Kurser og besøg for voksne

Ud over Vestforbrændings undervisningstilbud til skolerne tilbyder vi forberedende kurser for lærere, kurser for ejendomsfunktionærer og kurser for elever på tekniske skoler.

 


Lærerkurser

Vi tilbyder lærerkurser om affald, ressourcer og bæredygtighed. 

Uanset om du har brug for en affaldsfaglig viden som forberedelse til undervisningen, om du er i gang med at uddanne dig til lærer eller er i efteruddannelse, kan vi tilbyde at arrangere et lærerkursus. Kurserne tager afsæt i Fælles Mål, så undervisningen bliver vedkommende og relevant.


Ejendomsfunktionærkurser 

Ejendomsfunktionærer og teknisk personale spiller en vigtig rolle i arbejdet med at implementere nye sorteringssystemer. De har den daglige kontakt med brugerne, og deres viden på affaldsområdet er vigtig for, at sorteringen bliver en succes. 

Vi tilbyder derfor skræddersyede kurser for ejendomsfunktionærer og teknisk personale i boligforeninger og på kommunale institutioner.


Erhvervsskolekurser

Som kommende aktør i erhvervslivet er det vigtigt at
få kendskab til, hvordan affaldet bliver behandlet, og
hvordan det sorteres korrekt, så ressourcerne i affaldet
udnyttes bedst muligt. 

På vores erhvervsskolekurser får eleverne en affaldsfaglig
viden og indsigt samt en dialog om nogle af de udfordringer,
der kan møde dem i hverdagen.