Erhvervsskolekurser

Kom på besøg i Vestforbrændings gamle kontrolrum og få indblik i hvordan affald er ressourcer.  På kurset er der fokus på de forskellige behandlingsformer og hvordan den rigtige behandling af affaldet kan hjælpe til en bæredygtig udvikling.

På vores erhvervsskolekurser får eleverne en affaldsfaglig viden og indsigt samt en dialog om nogle af de udfordringer, der kan møde dem i hverdagen.
Vores fortællinger understøttes med en rundvisning på forbrændingsanlægget, hvor eleverne får en sanselig og lærerig oplevelse med de mange tons affald, de store ovne og indblik i hvordan vi laver elektricitet og fjernvarme.

Kurset henvender sig til erhvervsskoleelever, som er i gang med en uddannelse som ejendomsfunktionær, teknisk service personale el. lign. 

Fag- og fokusområde:
 • Introduktion til affaldssystemet og ressourcerne i affaldet
 • Viden om sortering
 • Hvad kan genanvendes og hvad sker der med resten?
 • Bag om genanvendelses- og energiprocessen 
 • Nytter det at sortere? Gør mit arbejde en forskel?

Praktiske oplysninger

Målgruppe: 

 • Erhvervsskoler.

Tidspunkt og varighed: 

 • Forløbet varer 2 timer, kl 09.00- 11.00
 • Husk at medbringe liste med for- og efternavn på alle deltagere på besøgsdagen 

Antal deltagere:

 • Minimum 15 og maksimum 30 deltagere (inkl. lærere)
 • Vær opmærksom på at vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan modtage mere end 30 deltagere (inkl. lærere) pr. hold.
 • Hvis holdet derimod møder op med mindre end 15 deltagere, forbeholder vi os også ret til at aflyse eller afkorte besøget!

  Sikkerhed:

sikkerhedsregler

Vi gør vores yderste for at gøre jeres besøg sikkert. Men Vestforbrænding er først og fremmest en arbejdsplads, og anlæggene er ikke specielt indrettet til at tage mod besøg. Derfor foregår jeres besøg formelt på eget ansvar.

Læs sikkerhedsreglerne her