Undervisningsbesøg

Skraldelev

0. - 6. klasse
Skraldelev er vores miniby, hvor eleverne lærer om affaldets materialer, hvor det skal afleveres, og hvad der sker med det. 
 

Besøg i klassen

0. - 6. klasse
Få besøg af en affaldsekspert.
Gennem fortælling, dialog og praktiske opgaver får eleverne viden om de ressourcer, der gemmer sig i affaldet og hvordan det skal behandles bedst muligt.
 

Besøg en genbrugsstation 

0. - 6. klasse
På genbrugsstationen tager pladsformidleren eleverne med på opdagelse i de mange containere med værdifulde skatte, der bare venter på at blive genbrugt
 

Gl. Kontrolrum

7. - 10. klasse
Erhvervsskoler
 
I vores gamle kontrolrum på Vestforbrænding i Glostrup, som nu fungerer som undervisningslokale, lærer eleverne om affald i relation til energi og forbrug. 
 

PowerLab

5 - 9 kl.

PowerLab er vores forløb, hvor eleverne via de naturfaglige kompetence mål, dykker ned i teknologien bag energiproduktion og –forsyning. Ved en række interaktive øvelsesmodeller, undersøger eleverne hvordan affaldet og energien udnyttes bedst muligt. 

WasteLab 

8. klasse - 1.g
 

Undersøg processerne på et forbrændingsanlæg.
I WasteLab laver eleverne autentiske kemi- og fysikforsøg, der giver dem indblik i fagenes relevans for virkeligheden.