Besøg i klassen - Kend dit Skrald

Få  besøg af en affaldsekspert. Vi kommer på besøg i klassen med et oplæg og sjove faglige aktiviteter.
Gennem arbejde med det udleverede hæfte "Kend dit skrald", praktiske øvelser og dialog får eleverne viden om det der gemmer sig i klassens skraldespand.
 

Vi har fokus på materialekendskab og sortering. Eleverne skal føle sig frem til forskellige typer affald fra en madpakke. Igennem genstandene får eleverne en sanselig oplevelse, der supplerer den faglige viden, som kan bruges til at forbedre viden om sortering og reducering af affald.

BONUS: Eleverne får under forløbet udleveret et opgavehæfte, som hedder ”Kend dit skrald”. Dette kan bruges til videre arbejde med underemner som affald, bæredygtighed og energi.

Besøg i klassen er populært og for at kunne imødekomme den store efterspørgsel skal der tilmeldes to klasser pr. besøg.

Klasserne vil blive undervist i tidsrummet kl. 09.00 – 11.15

Besøget kan med stor fordel følges op af et besøg på den lokale Genbrugsstation eller på Vestforbrænding, hvor vi tilbyder flere undervisningsforløb.

Praktiske oplysninger

For at bestille et besøg i 2019 - ring til Formidlingscentret på telefon 23 46 13 37

Målgruppe:

Tidspunkt og varighed:  

  • Forløbet varer ca. 2 timer, fra kl. 9.00 - 11.15. 
  • Klasse nr. 1 kl. 9.00 - 10.00 (max 30 elever)
  • Pause kl. 10.00 - 10.15
  • Klasse nr. 2 kl. 10.15 - 11.15 (max 30 elever)

Dette er udgangspunktet, dog kan tidspunkterne ændres inden for tidsrammen - dog ikke ud over tidsrammen.

Krav

  • Der skal bestilles besøg til to klasser. Vi stiller dog ikke krav til hvilke klasser inden for klassetrin 0-4 klasse du tilmelder. Det er dit valg.

 

Fag og fokusområder:

Forberedelse: 

  • Hvis I ønsker, at forberede jer inden forløbet kan hæftet ”Kend dit skrald” downloades fra vores hjemmeside - http://kortlink.dk/vestfor/tbcb.
  • Vær opmærksom på at følgende side fra hæftet laves på dagen. 0.-1. klasse side 4 og 2.-4. klasse side 18

undervisningsmaterialer

Vi anbefaler at I bruger vores undervisningsmaterialer før besøget
 

Undervisningsmaterialer