PowerLab

Hvordan udnyttes affaldet bedst muligt?

I PowerLab sættes der fokus på hvordan affaldets udnyttes bedst muligt, hvordan energien udnyttes til strøm og fjernvarme og hvordan teknologien bagved fungerer. 

Eleverne undersøger hvad der skal brændes og hvad det er bedst at sortere fra? Hvordan overfører man affaldets energi og udnytter den til strøm og fjernvarme? Hvordan optimerer man overførslen af energi og hvordan bevarer man den?

Modelleringskompetencen iscenesættes igennem hele forløbet, når eleverne skal forholde sig til og bruge både fysiske og digitale modeller.

Undersøgelseskompetencen kommer i spil, når eleverne skal danne hypoteser og teste dem i de interaktive øvelsesmodeller, der integrerer både fysiske og digitale virkemidler. 

Perspektiveringskompetencen bliver understøttet i et afsluttende spil om bæredygtig energiforsyning. Her skal eleverne stå for en bys sorteringsordning, skaffe brændsel til forbrændingsanlægget så byen ikke fryser, og finde løsninger når byen ændrer sig eller vejret skifter. 

Kommunikationkompetencen understøttes ved det registrerings program eleverne bruger igennem forløbet. Her opsamler eleverne data og observationer, som bliver til en samlet præsentation de kan tilgå og hente når de kommer hjem på skolen, og på den måde arbejde videre med emnet.

 

Praktiske oplysninger

Målgruppe: 

  • 6 - 9 kl.

Tidspunkt og varighed: 

  • Forløbet varer 3,5 time
  • Der er to forløb om dagen, kl 8.45 – 12.15 og 11.30-15.00
  • I besøget er der IKKE indlagt frokostpause, men en kort pause som aftales med underviseren.

Sikkerhed:

  • Forud for jeres besøg skal I læse vores sikkerhedsregler. 
  • Husk at medbringe liste med for- og efternavn på alle deltagere på besøgsdagen 

Antal deltagere:

  • Minimum 15 og maksimum 30 deltagere (inkl. lærere)
  • Vær opmærksom på at vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan modtage mere end 30 deltagere (inkl. lærere) pr. hold. 
  • Hvis holdet derimod møder op med mindre end 15 deltagere, forbeholder vi os også ret til at aflyse eller afkorte besøget! 

Fag og fokusområder:

  • Natur/teknologi, Fysik/kemi, geografi, biologi, Fælles faglige fokusområder, uddannelse og job, understøttende undervisning og bevægelse. Læs mere i vores fællesmålsbeskrivelse. 

Forberedelse: