Undervisningsmateriale til Powerlab

Der stilles ikke krav til, hvordan I forbereder jeres besøg, men jo bedre forberedt eleverne er, jo bedre bliver deres faglige udbytte. Her er nogle aktiviteter, animationer samt ideer til undervisningsforløb, som I kan bruge i forbindelse med jeres besøg i PowerLab.

Vi anbefaler at eleverne er blevet præsenteret for følgende begreber: 

Strøm

 • Generator 
 • Turbine 
 • Energioverførsel/energiformer 
 • Transformation/induktion
 • (Elektro)magnetisme

Eksterne links: 

Fjernvarme

 • Fjernvarme
 • Varmeveksling/varmeledning
 • Energioverførsel/energiformer
 • Isolering

Eksterne links:

Forbrænding

 • Brændværdier/trekant
 • Miljø

Eksterne links: