Skraldelev

Skraldelev er Vestforbrændings miniby for elever i 0. - 5. klasse.

Besøg Skraldelev - Vestforbrændings miniby, hvor vi arbejder med elevernes handlekompetencer og viden om affald, genbrug og ressourcer. Gennem dialog og praktiske opgaver får eleverne kendskab til affaldets materialer og prøver kræfter med sorteringens kunst.

Med udgangspunkt i elevernes erfaringer og hverdag med affald, taler vi om forskellige affaldstyper, hvor det skal afleveres, og hvordan det efterfølgende bliver behandlet.

Ift. elevernes klassetrin og niveau kan et eller flere af de fire "behandlingshjørner" inddrages. Her kan eleverne stikke hænderne i det gamle deponi, sortere restaffaldet inden det havner i forbrændingsanlægget, se på delene i en mobiltelefon og lave genbrugskredsløb.

Som en del af besøget i Skraldelev kommer eleverne rundt på forbrændingsanlægget, hvor de møder virkelighedens affaldshåndtering. Rundturen giver indblik i, hvor mange funktioner der er i drift, for at kunne håndtere alt det affald de smider i den almindelige skraldespand derhjemme.

Praktiske oplysninger

Målgruppe: 

  • 0- 5 klasse

Tidspunkt og varighed: 

  • Forløbet varer 2½ time, kl 10.30 - 13.00
  • I besøget er der indlagt frokostpause, hvor I kan spise jeres medbragte madpakker. Det er ikke muligt at købe mad i vores kantine eller i butikker i nærheden.

Sikkerhed

  • Forud for jeres besøg skal I læse vores sikkerhedsregler.
  • Husk at medbringe liste med for- og efternavn på alle deltagere på besøgsdagen 

Antal deltagere:

  • Minimum 15 og maksimum 30 deltagere (inkl. lærere)
  • Vær opmærksom på at vi, af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan modtage mere end 30 deltagere (inkl. lærere) pr. hold. 
  • Hvis holdet derimod møder op med mindre end 15 deltagere, forbeholder vi os også ret til at aflyse eller afkorte besøget! 

Fag og fokusområder:

Forberedelse: 

undervisningsmaterialer

Vi anbefaler at I bruger vores undervisningsmaterialer før besøget
 

Undervisningsmaterialer