Erhvervsskoler

Kurset henvender sig til erhvervsskoleelever, der er i gang med en uddannelse som ejendomsfunktionær, teknisk servicepersonale og lignende. Deltagerne får indblik i behandling af affald, produktion af fjernvarme og el og kommer på rundvisning på forbrændingsanlægget.

Introduktion til affaldssystemet

Kom på besøg i Vestforbrændings tidligere kontrolrum og få indblik i sammensætningen af affald og de ressourcer, der er i det.  På kurset er der fokus på de behandlingsformer, som affaldet undergår - og hvordan den rigtige behandling af affaldet kan hjælpe til en bæredygtig udvikling.

Eleverne opnår en affaldsfaglig viden og indsigt og indgår i dialog om nogle af de udfordringer, der kan møde dem i hverdagen. Som en del af forløbet bliver eleverne vist rundt på forbrændingsanlægget, hvor de med egne øjne ser, de mange tons affald, som skraldevognene læsser af, de 1.000 grader varme ovne og maskinerne, der producerer elektricitet og fjernvarme.

Praktiske oplysninger

  • Tid: 2 timer, kl 09.00-11.00
  • Sted: Gammelt kontrolrum, Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
  • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 deltagere (inklusiv lærere)
  • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler samt lave en liste med for- og efternavne på alle deltagere, som I giver den kursusansvarlige
  • Booking af besøg: Send en forespørgsel på besog@vestfor.dk