Besøg i klassen: 0. - 4. klasse

Sortering og materialer er i fokus, når en af vores affaldseksperter kommer forbi jeres klasse. Med sig har affaldseksperten oplevelseskasser og aktiviteter, som fortæller historier om sortering af affald og affaldets ressourcer.

Kend dit skrald

Gennem oplæg, dialog og faglige øvelser lærer eleverne om affaldets sammensætning - og de lærer deres eget skrald at kende. Eleverne føler sig frem til forskellige typer affald fra en madpakke. Igennem genstandene får eleverne en sanselig oplevelse, der supplerer den faglige viden, som kan bruges til at forbedre viden om sortering og reducering af affald.

Som en del af forløbet får eleverne udleveret opgavehæftet Kend dit skrald, som kan bruges til det videre arbejde med emner som affald, bæredygtighed og energi. Besøget kan med stor fordel følges op af et besøg på en af Vestforbrændings genbrugsstationer eller på vores undervisningsforløb Skraldelev.

Fag og fokusområder

Undervisningsforløbet omfatter dimensionerne: undersøgelser, modellering, perspektivering og kommunikation, som du finder en oversigt over i fællesmålsbeskrivelsen for Besøg i klassen. For at få mest muligt ud af besøget anbefaler vi, at I anvender Vestforbrændings undervisningsmaterialer inden besøget.

Praktiske oplysninger