Besøg i klassen: 5.-7. klasse

Få besøg af en affaldsekspert. Vi kommer på besøg i klassen med et oplæg og sjove faglige aktiviteter og slutter forløbet med kortspillet Skrald, der er et strategispil, hvor eleverne arbejder med affald og sortering.

Spillet Skrald

Forløbet varer 2 timer. Den første time arbejder vi med faglige problemstillinger om affald som ressource, ressourceknaphed (råstoffer), genanvendelse og sortering af affald. Her bliver eleverne udfordret på deres viden, holdning og daglige handlinger.

I den anden time er fokus på kortspillet Skrald, som er et strategispil, hvor eleverne arbejder med affald og sortering. Eleverne konkurrerer med hinanden om at skaffe værdier. 

Klassen får efter forløbet udleveret to udgaver af spillet Skrald, som eleverne kan spille med i klassen eller i frikvarteret. Besøget kan med stor fordel følges op af et besøg på den lokale genbrugsstation eller på Vestforbrænding, hvor vi tilbyder flere undervisningsforløb målrettet folkeskoler.


Hent reglerne til spillet her

Fag og fokusområder

Natur/teknologi, understøttende undervisning og bevægelse. Læs mere i fællesmålsbeskrivelsen for Besøg i klassen.

Praktiske oplysninger