Kontrolrummet: 5. klasse -1.g

Vores tidligere kontrolrum her på Vestforbrænding er blevet forvandlet til undervisningslokaler, hvor elever lærer om forbrug og omdannelse af affald til elektricitet og fjernvarme.

Behandling af affald

Eleverne får et indblik i affald og relaterer det til energi og forbrug. Vi dykker dybere ned i vores ressourceforbrug og ser på, hvordan den rigtige behandling af affald kan hjælpe til en bæredygtig udvikling. Processerne i genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling af affald er i fokus.

Undervisningen bliver relateret til klassens hverdag, og eleverne erfarer, hvad der sker med de sodavandsdåser, de indleverer til genanvendelse, og hvilken betydning det har for miljøet.

Forbrændingsanlægget bliver sat under lup. Hvad gør vi med røgen og resterne? Hvorfor deponerer vi noget affald,  og er det for evig tid? Hvorfor skal noget affald specialbehandles, og hvad sker der med det?

Vores fortællinger understøttes med en rundvisning på forbrændingsanlægget, hvor eleverne får en sanselig og lærerig oplevelse med de mange tons affald, store maskiner og indblik i hvordan vi laver elektricitet og fjernvarme.


Fag og fokusområder

Undervisningsforløbet favner dimensionerne fysik/kemi, geografi, biologi, uddannelse og job, understøttende undervisning og bevægelse. For at få mest muligt ud af besøget anbefaler vi, at I anvender Vestforbrændings undervisningsmaterialer inden besøgt.

Praktiske oplysninger