PowerLab: 6.-9. klasse

I PowerLab lærer eleverne at udnytte affaldet bedst muligt og ser, hvordan det bliver til el og fjernvarme. Gennem fysiske og digitale modeller udvider de deres kompetencer i og viden om sortering, energioptimering og omdannelse af energi til el og fjernvarme.

Fra affald til klimavenlig energi

I PowerLab lærer eleverne, hvordan affaldet bliver udnyttet bedst muligt, og hvordan energien fra affaldet bliver til elektricitet og fjernvarme. De får et indblik i, hvordan den bagvedliggende teknologi på et kraftvarmeværk fungerer og undersøger, om affaldet er mest egnet til at genanvende eller brænde og omdanne til energi.

Eleverne forholder sig til fysiske og digitale modeller i PowerLabs læringsmiljø, og de danner hypoteser og tester dem i de interaktive øvelser, der integrerer både fysiske og digitale virkemidler. Her lærer de, hvordan affaldets energi bliver omdannet til el og varme, og hvordan overførslen af energien sker.

Sorterings- og energiøvelser

Forløbet igennem registrerer eleverne data og observationer i et program, som bliver til en samlet præsentation, de kan tilgå og hente, når de kommer hjem på skolen. På den måde kan de nemt arbejde videre med emnet.

Afslutningsvis spiller eleverne et spil om bæredygtig energiforsyning. Her skal de stå for en bys sorteringsordning, skaffe brændsel til forbrændingsanlægget så byen ikke fryser, og finde løsninger når byen ændrer sig eller vejret skifter.

Fag og fokusområder

Undervisningen omfatter forskellige faglige dimensioner, herunder natur/teknologi, fysik/kemi, geografi, biologi, understøttende undervisning og bevægelse. For at få mest muligt ud af besøget anbefaler vi, at I anvender Vestforbrændings undervisningsmaterialer målrettet PowerLab inden besøget.

Praktiske oplysninger

  • Tid: 3,5 timer, kl. 8.45-12.15 eller kl. 11.30-15.00
  • Sted: PowerLab, Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
  • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 (inklusiv lærere)
  • Frokost: I besøget er der ikke indlagt en frokostpause, men en kort pause der aftales med læreren
  • Deltagerliste: Husk at medbringe liste med for- og efternavne på alle deltagerne
  • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
  • Forberedelse inden besøget: For at få det meste ud af forløbet anbefaler vi, at I bruger Vestforbrændings undervisningsmaterialer og læser øvelsesvejledningerne først
  • Booking af besøg: Book dit besøg i PowerLab her