Undervisningsmateriale til PowerLab

Der stilles ikke krav til, hvordan I forbereder jeres besøg, men jo bedre forberedt eleverne er, jo bedre bliver deres faglige udbytte. Her er nogle aktiviteter, animationer samt ideer til undervisningsforløb, som I kan bruge i forbindelse med jeres besøg i PowerLab.

Vi anbefaler at eleverne er blevet præsenteret for følgende begreber:

Strøm

 • Generator
 • Turbine
 • Energioverførsel/energiformer
 • Transformation/induktion
 • (Elektro)magnetisme


Eksterne links:

Gyldendal


Clio Online


Alinea

 • Natur og Teknologi: ”Elektricitet” ”Magneter og elektricitet”
 • Fysik/Kemi: ”Elektricitet” ”Magnetisme”
Tegnefilm viser Electric City. Klik for at se filmen

Tegnefilm viser Electric City. Klik for at se filmen

Fjernvarme

 • Varmeveksling/varmeledning
 • Energioverførsel/energiformer
 • Isolering


Eksterne links:

Gyldendal

Clio Online

Tegnet billede af brændsel som producerer varme. Klik for at se film om fjernvarme

Hænder holder om iPad der viser varmepunkter på en mandekrop. Klik for at se film om varme

Forbrænding

 • Brændværdier/trekant
 • Miljø


Eksterne links:

Gyldendal


Alinea

 • Natur og Teknologi: ”Bæredygtighed”
 • Fysik/Kemi: ” Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”


Clio Online