Kom med til Skraldelev: 0.-5. klasse

I minibyen Skraldelev lærer eleverne om affaldets materialer og sammensætning, hvor det skal afleveres, og hvad der sker med det, efter de har smidt det ud. De opnår viden om ressourcer, materialer, miljø og genbrug og prøver de kræfter med sorteringens kunst.

Fire bøn sidder ved et bord og lytter

Corona information i forbindelse med vores undervisningstilbud

Vi følger Sundhedsstyrelsen anbefaling vedr. besøg på Vestforbrænding og på skolerne.
Vær opmærksom på, at eleverne undervejs i undervisningen vil blive inddelt i mindre grupper. Dette gælder for alle undervisningsforløb, også når vi besøger din klasse på skolen.

Grundet Corona og flere ombygninger på vores anlæg, vil vores rundvisninger i øjeblikket være med begrænset adgang på værket.

Dialog i øjenhøjde

Skraldelev er en miniudgave af vores samfund, hvor eleverne sorterer affald gennem et oplevelsesbaseret læringsforløb tilpasset klassetrin og niveau. Med udgangspunkt i elevernes hverdag og erfaringer taler vi om affaldstyper samt aflevering og behandling af affald. Her deltager eleverne aktivt i sorteringen og kan fx stikke hænderne i det gamle deponi, sortere restaffald, se på delene i en mobiltelefon og lave genbrugskredsløb.

Rundvisning på anlægget

Som en del af undervisningen tager vores formidler eleverne med på rundvisning i kraftvarmeværket. Her ser de, hvad der sker, når affaldsvognene læsser affaldet af enten ind i siloen eller til genanvendelse. Dertil ser eleverne med egne øjne, hvor mange funktioner, der er i drift, for at kunne håndtere alt det affald, de smider i skraldespanden.

Fag og fokusområder

Undervisningen i Skraldelev omfatter forskellige faglige dimensioner, herunder undersøgelser, modellering, perspektivering og kommunikation, som du finder en oversigt over i fællesmålsbeskrivelsen for Skraldelev. For at få mest muligt ud af besøget anbefaler vi, at I anvender Vestforbrændings undervisningsmaterialer inden besøget.

Booking af besøg

For at tilmelde dig skal du oprette dig som bruger i systemet. Har du behov for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende e-mail besog@vestfor.dk eller telefonnummer 23 46 13 37.

Vi besvarer mails og har telefonerne åbne i tidsrummet: Mandag-torsdag kl. 8.00-12.00 og kl. 13.00-14.30 samt fredag kl. 8.00-12.00.

Når du besøger os, er det vigtigt, at du er bekendt med og overholder Vestforbrændings sikkerhedsregler.

BOOK BESØG HER

Praktiske oplysninger

  • Tid: 2,5 timer, kl.10.30-13.00
  • Sted: Skraldelev, Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
  • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 (inklusiv lærere)
  • Frokost: I besøget er der indlagt en frokostpause, hvor I kan spise jeres medbragte mad
  • Deltagerliste: Husk at medbringe liste med for- og efternavne på alle deltagerne 
  • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
  • Undervisningsmateriale: Hent undervisningsmateriale her
  • Specialklasse: Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 23 46 13 37 eller besog@vestfor.dk