Skraldelev: 0.-5. klasse

I minibyen Skraldelev lærer eleverne om affaldets materialer og sammensætning, hvor det skal afleveres, og hvad der sker med det, efter de har smidt det ud. De opnår viden om ressourcer, materialer, miljø og genbrug og prøver de kræfter med sorteringens kunst.

Dialog i øjenhøjde

Skraldelev er en miniudgave af vores samfund, hvor eleverne sorterer affald gennem et oplevelsesbaseret læringsforløb tilpasset klassetrin og niveau. Med udgangspunkt i elevernes hverdag og erfaringer taler vi om affaldstyper samt aflevering og behandling af affald. Her deltager eleverne aktivt i sorteringen og kan fx stikke hænderne i det gamle deponi, sortere restaffald, se på delene i en mobiltelefon og lave genbrugskredsløb.

Rundvisning på anlægget

Som en del af undervisningen tager vores formidler eleverne med på rundvisning i kraftvarmeværket. Her ser de, hvad der sker, når affaldsvognene læsser affaldet af enten ind i siloen eller til genanvendelse. Dertil ser eleverne med egne øjne, hvor mange funktioner, der er i drift, for at kunne håndtere alt det affald, de smider i skraldespanden.

Fag og fokusområder

Undervisningen i Skraldelev omfatter forskellige faglige dimensioner, herunder undersøgelser, modellering, perspektivering og kommunikation, som du finder en oversigt over i fællesmålsbeskrivelsen for Skraldelev. For at få mest muligt ud af besøget anbefaler vi, at I anvender Vestforbrændings undervisningsmaterialer inden besøget.

Praktiske oplysninger

  • Tid: 2,5 timer, kl.10.30-13.00
  • Sted: Skraldelev, Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
  • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 (inklusiv lærere)
  • Frokost: I besøget er der indlagt en frokostpause, hvor I kan spise jeres medbragte mad
  • Deltagerliste: Husk at medbringe liste med for- og efternavne på alle deltagerne 
  • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
  • Booking af besøg: Book Skraldelev her
  • Undervisningsmateriale: Hent undervisningsmateriale her