Gå til main indhold

Virtuelt besøg: 4. - 6. klasse “Sorteringssabotørerne"

Tegning med mobiltelefon, piktogrammer og skrald, med teksten sorteringssabotørerne -er affaldet bare affald?

Sortering og genanvendelse af affald er i fokus, når klassen møder en af vores affaldseksperter virtuelt. Fra kontrolrummet på Vestforbrænding guides klassen gennem en sorteringsopgave, hvor elevernes evne til at sortere affald bliver testet i klasseværelset. Eleverne skal sortere affald i klassen, men to sabotører (imposters) skal forsøge at lave fejl i sortering uden at blive opdaget. Opgaven medfører efterfølgende diskussion af affaldssortering og mulighed for genanvendelse af ressourcer. Det hele styres af affaldseksperten fra Vestforbrænding og kommunikationen foregår via Microsoft Teams og Mentimeter.


Tekniske krav

For at det virtuelle undervisningsforløb kan gennemføres kræves:

  • Smartboard, skærm eller lignende sat til computer med kamera og internetforbindelse. Affaldseksperten har behov for at se og høre klassen og omvendt.
  • Hvis jeres skole ikke bruger Microsoft Teams, skal computeren have enten Microsoft Edge eller Google Chrome browser installeret. Se en kort video om brug af teams uden app (på engelsk) 
  • Eleverne skal bruge telefoner, tablets eller computere til besvarelse af quizzer og spørgsmål. Interaktionen foregår via Mentimeter, der afvikles i browseren (eleverne skal ikke downloade noget, men blot have adgang til internet på deres enheder).


Varighed 60 minutter


Forberedelse

1. Saml affald

Forud for besøget skal læren/klassen SELV indsamle affald (gerne rengjort).
Se vejledning her
Piktogrammer for affald med illustrationer af de typer affald der hører til hvert piktogram


2. Forbered to elever som sabotører

Læren skal i hemmelighed, inden besøget, udpege to af klassens elever til at være sabotører i spillet. Klassens andre elever må ikke vide noget om udpegningen eller udfordringen.


3. Printe piktogrammer til affaldssortering 

 

Sorteringssabotørerne

Sorteringssabotørerne er inspireret af spillet ”Among Us” og ”Blinkemorder”.
Eleverne forsøger at sortere affald korrekt, men to sabotører har i hemmelighed fået til opgave at sortere forkert uden at blive opdaget. Sorteringsopgaven indeholder dermed to elementer: sortér korrekt og hold øje med, hvem af dine klassekammerater, der sorterer forkert. Efterfølgende vil sabotørerne blive afsløret og fejl i sorteringen danner udgangspunkt for at dykke fagligt ned i genanvendelsesprocesser og håndtering af affald i Danmark. For hvem bestemmer egentlig, hvor meget vi skal sortere? Og hvorfor?


Affaldseksperten fra Vestforbrænding sætter dermed fokus på klassens sortering af deres eget affald. Her udfoldes fortællinger om, hvordan materialer genanvendes, hvis de sorteres korrekt, hvor materialerne kommer fra i naturen samt hvilke produkter, der stadig ikke kan genanvendes. Fortællingerne understøttes af korte film om affaldets vej fra skraldespanden til et nyt produkt.

Booking af besøg

Bestilling af undervisningsforløb sker ved at kontakte os på følgende e-mail besog@vestfor.dk eller telefonnummer 23 46 13 37.


Vi besvarer mails og har telefonerne åbne i tidsrummet: Mandag-torsdag kl. 8.00-12.00 og kl. 13.00-14.30 samt fredag kl. 8.00-12.00.


Praktiske oplysninger:

Virtuel undervisning tilbydes fra den 7. december 2020 – Undervisningen foregår i tidsrummet enten kl. 10.15-11.15 eller 12.15-13.15 – Du kan dog allerede nu booke tid.

!Bemærk at nogle af de første forløb vil indgå som en del af vores testperiode