Gå til main indhold

Affald i fokus

Vores tidligere kontrolrum på Vestforbrænding danner rammen for et forløb, hvor studerende på ungdomsuddannelser bliver klogere på ressourcer, forbrug, affaldsbehandling samt betydningen af deres egen adfærd. Forløbet tilpasses og vinkles, så det passer til den enkelte ungdomsuddannelse og studieretning.  

Alle studerende får indblik i behandling af affald, produktion af fjernvarme og el og kommer på rundvisning på forbrændingsanlægget. 

Indgang med glasruder til undervisningslokale

Dialogbaseret undervisning 

Undervisningen giver indblik i sammensætningen af affald og de ressourcer, der er i det. Der er fokus på de behandlingsformer, som affaldet undergår - og hvordan den rigtige behandling af affaldet kan hjælpe til en mere bæredygtig udvikling. De studerende opnår således en affaldsfaglig viden og indsigt. Centralt for undervisningen er en løbende dialog om nogle af de problemstillinger, de studerende møder i deres hverdag samt mulige løsninger.   

Da besøg fra ungdomsuddannelser kræver særlig forberedelse, vil vi bede jer kontakte os på telefon 44 85 71 11 eller skrive til  besog@vestfor.dk, så vi kan aftale dato og tale nærmere om behov og ønsker.  

Praktiske oplysninger

  • Pris: Gratis
  • Målgruppe: EUD,EUX, STX, HTX, HHX
  • Tid: 2 timer og 15 min. kl. 09.15 – 11.30 eller 12.15 – 14.30
  • Sted: Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
  • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 (inkl. lærere)
  • Deltagerliste: Husk at medbringe liste med fornavne på alle deltagerne
  • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
  • Undervisningsmaterialer: Hent gratis undervisningsmateriale her
  • Specialklasse: Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 44 85 71 11 eller besog@vestfor.dk