Gå til main indhold

Besøg på genbrugsstation: 0.- 6. klasse

På genbrugsstationen bliver eleverne taget med på opdagelse i de mange containere og deres værdifulde indhold, som bare venter på at blive fundet og genbrugt i nye produkter. Besøget kombinerer en rundvisning med konkret undervisning om affald, ressourcer, genbrug og bæredygtighed.

Række affaldscontainere med skilte der viser forskellige typer af affald.

Hverdagen på en genbrugsstation

Eleverne får et indblik i hverdagens affald, dets ressourcer, og hvordan det kan genbruges. De møder samtidig de mennesker, der tager hånd om vores affald på genbrugsstationerne og sikrer, at det kommer det rigtige sted hen. Eleverne lærer, hvorfor det er vigtigt at sortere affaldet og får vist konkrete eksempler på produkter, der er fremstillet af indsamlede genbrugsmaterialer.

Medbring jeres eget affald

I er meget velkomne til at forberede spørgsmål til vores medarbejdere på genbrugsstationen. Derudover kan I medbringe en pose med jeres eget affald, som I kan sortere, og som kan indgå som en del af læringsprocessen.

Fag og fokusområder

Undervisningen omfatter forskellige faglige dimensioner, herunder natur/teknologi, understøttende undervisning og bevægelse. Læs mere i vores fællesmålsbeskrivelse for besøg på genbrugsstationer. For at få mest muligt ud af besøget anbefaler vi, at I anvender Vestforbrændings undervisningsmateriale til genbrugsstationer målrettet det trin, klassen befinder sig på, inden besøget.

Booking af besøg

Da besøget ikke er på Vestforbrændings hovedsæde i Glostrup skal at du booke besøget via genbrugsstationens lokale kontaktperson.

Vestforbrænding prioriterer jeres sikkerhed højt og derfor er det vigtigt, at du er bekendt med og overholder vore sikkerhedsregler.

Se liste over kontaktpersoner her

Praktiske oplysninger

  • Tid: 1-1,5 timer, tidspunkt aftales med genbrugsstationen
  • Sted: På en af Vestforbrændings genbrugsstationer
  • Antal deltagere: Aftales med genbrugsstationen
  • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
  • Undervisningsmateriale: Hent undervisningsmateriale her
  • Specialklasse: Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 44 85 71 11. Telefonen er åben i tidsrummet 07.30 – 12.00 alle hverdage. Du er også velkommen til at skrive til os på besog@vestfor.dk