Gå til main indhold

PowerLab: 6.-9. klasse

I PowerLab lærer eleverne, hvordan affald bliver udnyttet bedst muligt, og hvordan energien fra affaldet bliver omdannet til elektricitet og fjernvarme. Gennem fysiske og digitale modeller udvider de deres kompetencer i og viden om energioptimering.

Bygning med skiltet PowerLab og skorsten ved siden af

Fra affald til energi

Eleverne får et indblik i de bagvedliggende teknologier på et kraftvarmeværk og erfarer, hvilke påvirkninger de forskellige typer af affald har på energi og klima.


Eleverne forholder sig til fysiske og digitale modeller i PowerLabs læringsmiljø. De danner hypoteser og tester dem i de interaktive øvelser, der integrerer både fysiske og digitale virkemidler. Her lærer de, hvordan affaldets energi bliver omdannet til el og varme, og hvordan overførslen af energien sker.


Afslutningsvis spiller eleverne et spil om bæredygtig energiforsyning. Her skal de stå for en bys sorteringsordning og skaffe brændsel til forbrændingsanlægget, så byen ikke fryser. De skal også finde løsninger, når byen ændrer sig, eller vejret skifter.


Fag og fokusområder

Undervisningen omfatter forskellige faglige dimensioner under skolefagene natur/teknologi, fysik/kemi, geografi, biologi og samfundsfag. Samtidig bidrager forløbet med vigtig indsigt i den infrastruktur, der muliggør vores moderne affaldshåndtering og energiproduktion.


Gennem forløbet i PowerLab støder eleverne på begreber som: energi, energiomdannelse, temperatur, kogepunkter, tryk, induktion, isolering og ledningsevne. Samtidig bliver det klart, hvor mange politiske beslutninger, der ligger til grund for vores nutidige måde at håndtere affaldet på.


Vores dygtige formidlere tager udgangspunkt i den enkelte gruppe, som besøger PowerLab. Besøget hos os kan derfor tjene som en opstart på et forløb eller som en midtvejs- eller slutevaluering, hvor de indlærte fagbegreber testes af i virkeligheden.

Booking af besøg

For at tilmelde dig skal du oprette dig som bruger i systemet. Har du behov for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende e-mail besog@vestfor.dk eller telefonnummer 23 46 13 37.

Vi besvarer mails og har telefonerne åbne i tidsrummet: Mandag-torsdag kl. 8.00-12.00 og kl. 13.00-14.30 samt fredag kl. 8.00-12.00.

Når du besøger os, er det vigtigt, at du er bekendt med og overholder Vestforbrændings sikkerhedsregler.

BOOK BESØG HER

Praktiske oplysninger

  • Tid: 3,5 timer, kl. 8.45-12.15 eller kl. 11.30-15.00
  • Sted: PowerLab, Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
  • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 (inklusiv lærere)
  • Frokost: I besøget er der ikke indlagt en frokostpause, men en kort pause der aftales med læreren
  • Deltagerliste: Husk at medbringe liste med for- og efternavne på alle deltagerne
  • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
  • Forberedelse inden besøget: For at få det meste ud af forløbet anbefaler vi, at I bruger Vestforbrændings undervisningsmaterialer og læser øvelsesvejledningerne først
  • Specialklasse: Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 23 46 13 37 eller besog@vestfor.dk