Gå til main indhold

Kom med til Skraldelev: 0. - 4. klasse

I minibyen Skraldelev lærer eleverne om affaldets materialer og sammensætning; hvor det skal afleveres, og hvad der sker med det, efter de har smidt det ud. De opnår viden om ressourcer, materialer, miljø samt genbrug og genanvendelse. De prøver kræfter med sorteringens kunst.

Dialog i øjenhøjde

Skraldelev er en miniudgave af vores samfund, hvor eleverne sorterer affald gennem et oplevelsesbaseret læringsforløb. Med udgangspunkt i elevernes hverdag og erfaringer taler vi om affaldstyper samt aflevering og behandling af affald. Her deltager eleverne aktivt i sorteringen og kan fx stikke hænderne i en gammel losseplads, sortere affald ved et rullebånd og arbejde med genanvendelse af bl.a. plastik og metal. Eleverne får en legende tilgang til affaldssortering – de oplever, at de er gode til at sortere og allerede har evnerne, der kræves for at sortere godt.

Rundvisning på anlægget

Som en del af undervisningen tager vores formidler eleverne med på rundvisning på kraftvarmeværket. Her ser de, hvad der sker, når skraldebilerne læsser affaldet af, enten til forbrænding eller til genanvendelse. Dertil ser eleverne med egne øjne, hvor mange funktioner der er i drift for at kunne håndtere alt det affald, de smider i skraldespanden. Eleverne får alle deres sanser i spil, når de er på rundvisning og oplever dagligdagen på værket.

Fag og fokusområder

Undervisningen i Skraldelev er tilpasset klassetrin og niveau og understøtter primært fagområdet natur/teknologi og omfatter forskellige faglige dimensioner; herunder undersøgelser og perspektivering.
For at få mest muligt ud af besøget anbefaler vi, at I anvender Vestforbrændings undervisningsmaterialer inden besøget.

Læringsmål

Læringsmål formuleret af Vestforbrænding

 • Eleverne forstår, at der er mange forskellige typer af affald. De bruger deres sanser til at bestemme, hvilke materialer affaldet er lavet af, og dermed også hvilken skraldespand det skal i.

 • Eleverne arbejder med faglige begreber som genbrug og genanvendelse og oplever, at der er forskel på de to begreber.

 • Eleverne får en forståelse for, at alle vores ting og vores affald kommer fra naturens ressourcer.

 • Eleverne oplever, at de selv kan gøre en forskel for klimaet og naturens ressourcer ved at sortere affald, samt at de selv har et ansvar for, om affaldet bliver genbrugt eller genanvendt.

 • Eleverne lærer, at restaffald bliver brændt i de store ovne på Vestforbrænding og omdannet til strøm og varme.

Officielle mål

Med udgangspunkt i Fælles Mål for Natur/teknologi (2019) understøtter et forløb i Skraldelev følgende punkter under hhv.:

 • Fagets formål:
  • Undersøgelser i naturfag
  • Perspektivering i naturfag
  • Teknologi og ressourcer
  • Ordkendskab

 • Kompetenceområder:
  • Undersøgelse
  • Perspektivering

Booking af besøg

For at tilmelde dig skal du oprette dig som bruger i systemet. Har du behov for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende e-mail besog@vestfor.dk eller telefonnummer 44 85 71 11.

Telefonen er åben i tidsrummet 07.30 – 12.00 alle hverdage.

Når du besøger os, er det vigtigt, at du er bekendt med og overholder Vestforbrændings sikkerhedsregler.

BOOK BESØG HER

Praktiske oplysninger

 • Tid: 2,5 timer, kl.10.30-13.00
 • Sted: Skraldelev, Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
 • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 (inklusiv lærere)
 • Frokost: I besøget er der indlagt en frokostpause, hvor I kan spise jeres medbragte mad
 • Deltagerliste: Husk at medbringe liste med for- og efternavne på alle deltagerne 
 • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
 • Undervisningsmateriale: Hent undervisningsmateriale her
 • Specialklasse: Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 44 85 71 11 eller besog@vestfor.dk