Gå til main indhold

Kursus til ejendomsfunktionærer

Kurset er målrettet ejendomsfunktionærer og kommunale affaldsmedarbejdere. Deltagerne får en grundlæggende viden om affald med udgangspunkt i de kommunale ordninger, der gælder i deres kommuner. Kurset bliver udformet med udgangspunkt i deltagergruppens behov.

Fabrikshal med rør, trapper og gelændere i stål

Indblik i affald og ressourcer

Ejendomsfunktionærer og teknisk personale i boligforeninger og på kommunale institutioner spiller en vigtig rolle i implementeringen af nye sorteringssystemer. De har den daglige og direkte kontakt med borgere og virksomheder, og deres viden om affald er derfor vigtig for, at sorteringen bliver en succes.

Kurset bliver udformet med udgangspunkt i kommunens affaldsordninger, og inden afstemmer vi ønsker og forventninger til indholdet på dagen. Kommunens affaldsmedarbejdere er meget velkomne til at deltage på kurset.

Hjælp til sortering

Deltagerne opnår en grundlæggende viden om affald og de forskellige behandlingsprocesser. De ser, hvilke produkter der laves af genanvendelige materialer og får svar på, hvilke typer affald der kan sorteres og genanvendes, og hvilke der skal videre til forbrænding.

Med afsæt i kursisternes egen hverdag tager vi relevante problemstillinger op og arbejder med løsningsforslag. Efter kurset får kursisterne adgang til sorteringsvejledninger og piktogrammer til brug ved skiltning i affaldsgårde og lignende.

Booking af besøg

Da besøg fra ​ejendomsfunktionærer og kommunale affaldsmedarbejdere​ ​kræver særlig forberedelse, vil vi bede jer kontakte os på telefon 44 85 71 11 eller sende en mail via nedenstående knap med titlen "Send en forespørgsel via mail", så vi kan aftale dato og tale nærmere om behov og krav.

Telefonen er åben alle hverdage mellem kl. 07.30 – 12.00

 

Send en forespørgsel via mail på besog@vestfor.dk

Praktiske oplysninger

  • Pris: 17.900 kr. ekskl. moms
  • Deltagere: Ejendomsfunktionær, teknisk service personale eller klimaambassadører
  • Varighed: 3,5 time
  • Sted: Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
  • Antal deltagere: Min. 6 og maks. 20
  • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler samt lave en liste med for- og efternavne på alle deltagere, som I giver til den kursusansvarlige