Gå til main indhold

Røglugt fra anlægget: Vi har problemer med udsugningen på det ene anlæg. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.  

Kursus for renovatører, forsyninger og kommune: Affald i fuldt perspektiv

 

Vil I styrke samarbejdet mellem kommune, forsyning og renovatører? Og har I brug for bedre at forstå kompleksiteten i affaldets vej fra borgerens skraldespand til udnyttelse af ressourcerne i affaldet? På dette kursus får I mulighed for at dele viden og oplevelser fra hverdagens praktiske udfordringer med affaldshåndtering og borgerkontakt.

 

Fokus på affaldets vej

Kurset er bygget op af praktiske øvelser, dialog og gruppearbejde, hvor vi gennemgår affaldets vej og arbejder med udfordringer og løsninger på det gode samarbejde.

Modul 1

På første del af kurset har vi fokus på affaldets vej. Deltagerne bliver blandt andet klædt på til at besvare borgeres spørgsmål om sortering. Fx hvorfor skal vi sortere? Hvordan skal vi sortere? Og giver det overhovedet mening at sortere?

Bagefter skal vi på rundvisning på det store affaldsanlæg på Vestforbrænding. Vi kigger bag "kulissen" og taler om de problematikker, der opstår ved forkert affaldssortering.

 

Modul 2

Anden del af kurset er en workshop, hvor deltagerne i grupper arbejder på tværs med idéer og løsninger til hverdagens praktiske udfordringer. Emnerne kan fx være borgerkontakt, den gode service, ambassadør i felten, udstyrskendskab, kommunikationskanaler og adgangsveje. Workshoppens emner planlægges i samarbejde med kommunen, forsyning og renovatør inden start. Formålet med workshoppen er at styrke samarbejdet og skabe et trygt rum for deling af viden og synspunkter.

 

Målgruppe og kontakt

Kurset er for medarbejdere i kommune, forsyning og ansatte i renovationsvirksomheder, som dagligt har et kontraktligt samarbejde. Det vil sige at tilmeldingen skal ske som et helt hold.

Kontakt os på 44 85 71 11 mellem kl.7.30-12.00 på alle hverdage eller klik på knappen herunder og send en mail, så vi kan aftale dato og tale nærmere om behov og krav.

 

Send en forespørgsel via mail på besog@vestfor.dk

Praktiske oplysninger

 

Målgruppe: Kommune, forsyning og renovatører som har et kontraktligt samarbejde. Fx affaldsmedarbejdere fra kommune, renovationsmedarbejdere, kontraktansvarlige, driftsledere, kundeservicemedarbejdere.

Deltagerantal: Max 20 personer

MODUL 1+2

Tid og tidspunkt: 3:45 time, kl.12-15.45

Forplejning: Sandwich, vand kaffe/the, kage

Pris: 17.900 kr.

MODUL 1

Deltagerantal: Max 20 personer

Tid og tidspunkt: 2:30 time, kl.12-14.30

Forplejning: vand, kaffe/the, kage

Pris: 11.900 kr.

Følgende datoer kan bookes

2022: 31. oktober, 7. november, 5. december, 7. december, 13. december.

2023: 17. januar, 18. januar, 24. januar, 25. januar, 
1. februar.