Lærerkurser

Vi afholder kurser for lærere, lærerstuderende og PD-studerende. Formålet med kurserne er at klæde deltagerne på til at arbejde med affaldstemaet i naturfagene og på tværs af klassetrin og fag i folkeskolen. Kurset bliver udformet med udgangspunkt i deltagergruppens behov.

Bliv klogere på affald og ressourcer

Uanset om du har brug for en affaldsfaglig viden som forberedelse til undervisningen, om du er i gang med at uddanne dig til lærer eller er i efteruddannelse, kan vi arrangere et lærerkursus med fokus på de dimensioner, der passer jeres hold. Kurserne tager afsæt i Fælles Mål, så undervisningen er vedkommende og relevant.

Kurset giver jer konkrete redskaber til at arbejde med affaldstemaet i naturfagene og på tværs af klassetrin og fag i folkeskolen. Vi kommer igennem temaer som sortering, ressourcer, grøn energi, teknik, produktion af el og varme - og har derudover fokus på den didaktiske og pædagogiske vinkel.

Få inspiration til undervisningen

Udover et affaldsfagligt oplæg og en rundvisning på forbrændingsanlægget, får I et indblik i Vestforbrændings undervisningstilbud målrettet folkeskoler, som frit kan benyttes af skolerne i vores 19 ejerkommuner. Undervisningstilbudene fokuserer på forskellige temaer inden for affald, fx sortering af skrald, produktion af energi, processen fra affald til energi samt genanvendelse. 

Dertil får I ideer til konkrete undervisningsforløb i folkeskolen og forslag til materialer, der kan anvendes i forløbene.

Rundvisning på forbrændingsanlægget

Som en del af undervisningen kommer I på rundtur på vores anlæg og ser, hvad der sker med det affald, som skraldebilerne afleverer i vores store silo - og Danmarks største skraldepand. I ser de 1.000 grader varme ovne, som tilsammen kan brænde 600.000 ton affald om året.

Praktiske oplysninger

  • Deltagere: Lærere, lærerstuderende, PD-studerende
  • Varighed: 2-3 timer
  • Sted: Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
  • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30
  • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler samt lave en liste med for- og efternavne på alle deltagere, som I giver til den kursusansvarlige
  • Book dit besøg: Send en forespørgsel til besog@vestfor.dk