Gå til main indhold

I affald til halsen: 4.-6. klasse

Vores tidligere kontrolrum på Vestforbrænding danner rammen for et forløb, hvor eleverne arbejder med forbrug og adfærd samt behandling af affald.

Glasdøre åbner op til Vestforbrændings gamle Kontrolrum

Vi kommer omkring vores stigende ressourceforbrug og ser på, hvordan den rigtige behandling af affald kan hjælpe til en bæredygtig udvikling. Vi dykker bl.a. ned i begreberne genbrug, genanvendelse, forbrænding og deponi. Undervisningen er relateret til elevernes hverdag, og eleverne erfarer, hvad der sker med noget af det affald, de sorterer til genanvendelse, og hvilken betydning det har for miljøet. Ved hjælp af øvelser, hvor eleverne får affald i hænderne, kan vi sammen tale om, hvordan vi kan forbygge affald. 
 

Med udgangspunkt i affaldshierarkiet erfarer eleverne, hvad der kendetegner affald, der tilhører de forskellige behandlingsformer: 

 • Genbrug
 • Genanvendelse
 • Forbrænding
 • Deponi 

 

Rundvisning på anlægget 

Eleverne bliver gennem en rundvisning på kraftvarmeværket bevidste om, at det affald, der sendes til forbrænding, udnyttes til strøm- og varmeproduktion. En proces, der også genererer affald. 
 

Læringsmål for forløbet:  

 • Eleverne har kendskab til forskellige råstoffer og materialer fra naturen og kan identificere hvordan disse indgår i almindelige produkter 
 • Eleverne har viden om egenskaber ved forskellige råstoffer og materialer, samt hvordan disse indgår i naturlige og menneskeskabte kredsløb 
 • Eleverne kan beskrive processer fra råstof til færdigt produkt og fra produkt til ressource 
 • Eleverne har viden om enkle produktionskæder 
 • Eleven har viden om hvordan produktion påvirker naturgrundlaget 

Booking af besøg

For at tilmelde dig skal du oprette dig som bruger i systemet via book dit besøg knappen nedenfor. Har du behov for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende e-mail besog@vestfor.dk eller telefonnummer 44 85 71 11. Telefonen er åben i tidsrummet 07.30 – 12.00 alle hverdage.

Vestforbrænding prioriterer jeres sikkerhed højt og derfor er det vigtigt, at du er bekendt med og overholder vores sikkerhedsregler.

 

BOOK BESØG HER

Praktiske oplysninger

 • Pris: Gratis
 • Klassetrin: 4.-6. klasse
 • Tid: 2 timer og 15 min. kl. 09.15 – 11.30 eller 12.15 – 14.30
 • Sted: Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
 • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 (inkl. lærere)
 • Deltagerliste: Husk at medbringe liste med fornavne på alle deltagerne
 • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
 • Undervisningsmaterialer: Hent gratis undervisningsmateriale her
 • Specialklasse: Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 44 85 71 11 eller besog@vestfor.dk