Gå til main indhold

Røglugt fra anlægget: Vi har problemer med udsugningen på det ene anlæg. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.  

I affald til halsen: 5. klasse -1.g

Vores tidligere kontrolrum på Vestforbrænding danner rammen for et forløb, hvor eleverne arbejder med forbrug og adfærd samt behandling af affald.

Glasdøre åbner op til Vestforbrændings gamle Kontrolrum

Behandling af affald

Vi dykker ned i vores ressourceforbrug og ser på, hvordan den rigtige behandling af affald kan hjælpe til en bæredygtig udvikling. Undervisningen bliver relateret til klassens hverdag, og eleverne erfarer, hvad der eksempelvis sker med sodavandsdåserne, de indleverer til genanvendelse, og hvilken betydning det har for miljøet.
Med udgangspunkt i affaldshierarkiet erfarer eleverne, hvad der kendetegner affald, der tilhører de forskellige behandlingsformer:

 • Deponi
 • Forbrænding
 • Genanvendelse
 • Genbrug
 • Processerne i forebyggelse, genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling af affald er også i fokus.

 

Rundvisning på anlægget

Eleverne bliver gennem en rundvisning på kraftvarmeværket bevidste om, at det affald, der sendes til forbrænding, udnyttes til strøm- og varmeproduktion. En proces, der også genererer affald.

Fag og fokusområder

Undervisningsforløbet favner dimensionerne fysik/kemi, geografi, samfundsfag samt uddannelse og job. For at få mest muligt ud af besøget anbefaler vi, at I supplerer jeres besøg med vores uddybende film om værket Virtuel rundvisning.

Læringsmål

Læringsmål formuleret af Vestforbrænding

 • Eleverne får en forståelse af den overordnede proces for affaldsforbrænding; Restaffald bliver til strøm, varme og forskellige typer af affald.
 • Eleverne arbejder med affaldshierarkiet, som visualiserer affaldets behandlingsmuligheder. De opnår fortrolighed med; deponi, forbrænding, genanvendelse, genbrug og forebyggelse af affald og kan komme med eksempler på affald, der tilhører de forskellige behandlingsmuligheder.
 • Eleverne kender forskel på lineært og cirkulært forbrug og deres relation til anvendelse af jordens ressourcer.
 • Eleverne bliver gennem dialog bevidste om, at de med deres individuelle adfærd har en afgørende betydning for, hvor godt ressourcerne i deres affald udnyttes.
 • Eleverne opnår et mere nuanceret billede af, hvordan vores affald håndteres, og hvilke samfundsstrukturer, teknologier og forbrugeradfærd, der påvirker det.

Officielle mål

Med fokus på forbrug og behandling af affald er flere fagligheder i spil. Forløbets indhold kan understøtte følgende færdigheds- og vidensmål: 
 • Samfundsfag
  • EU og Danmark
  • Privatøkonomi og forbrugeradfærd

 • Geografi
  • Globalisering 
  • Jordkloden og dens klima

 • Fysik/kemi
  • Med særligt fokus på argumentationskompetencen berøreres;
  • Stof og kredsløb
  • Produktion og teknologi
  • Jorden og universet
  • Energiomsætning

 • N/T
  • Stof og energi
  • Teknologi og ressourcer.

 

Booking af besøg

For at tilmelde dig skal du oprette dig som bruger i systemet. Har du behov for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende e-mail besog@vestfor.dk eller telefonnummer 44 85 71 11.

Telefonen er åben i tidsrummet 07.30 – 12.00 alle hverdage.

Når du besøger os, er det vigtigt, at du er bekendt med og overholder Vestforbrændings sikkerhedsregler.

BOOK BESØG HER

Praktiske oplysninger

 • Tid: 2 timer, kl. 9.00-11.00
 • Sted: Gammelt kontrolrum, Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
 • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 (inklusiv lærere)
 • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
 • Deltagerliste: Husk at medbringe liste med for- og efternavne på alle deltagerne
 • Forberedelse inden besøget: For at få det meste ud af forløbet anbefaler vi, at I bruger Vestforbrændings undervisningsmaterialer og læser øvelsesvejledningerne først
 • Specialklasse: Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 44 85 71 11 eller besog@vestfor.dk