Gå til main indhold

Røglugt fra anlægget: Vi har problemer med udsugningen på det ene anlæg. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.  

Fra affald til energi: 6. - 7. klasse

Energipriserne er på himmelflugt og mange ønsker at erstatte deres olie- eller gasfyr med bæredygtige alternativer. Energi fra affaldsforbrænding er én af løsningerne.


I dette forløb bliver eleverne klogere på, hvordan Vestforbrænding producerer strøm og fjernvarme ud af restaffald. De får også indblik i den udvikling, der er sket på området i løbet af de seneste 50 år. Forløbet varer 2½ time inkl. 15 minutters pause.  Med i forløbet hører også en 45 minutters rundvisning rundt på værket med særligt fokus på energiproduktion.

Fagligt fokus

Forløbet omfatter forskellige dimensioner af moderne affaldshåndtering og energiproduktion. I undervisningen og på rundvisningen er der fokus på, hvordan affald udnyttes til produktion af fjernvarme og strøm. Eleverne præsenteres for nogle af de fordele og ulemper, der kan være ved energiudnyttelse af affald, samt den betydning affaldssortering har for energiproduktionen. Eleverne får desuden et overordnet indblik i de bagvedliggende teknologier på et kraftvarmeværk.

I ”Spillet om den bæredygtige by” skal eleverne styre affaldssorteringen og energiforsyningen i en virtuel by. Her skal de bl.a. tage beslutninger om, hvordan borgerne i en by skal affaldssortere, hvordan de vil sikre, at der er nok brændsel til energiforsyningen, og hvordan de kan optimere driften af anlægget. De skal også finde løsninger, når byens behov ændrer sig, og når vejret skifter.

Vores formidlere tager udgangspunkt i den enkelte gruppe, som besøger PowerLab. Besøget kan derfor både indgå som opstart på et forløb eller som en midtvejs- eller slutevaluering, hvor fagbegreberne sættes i relation til teknologien i virkeligheden.

For at få størst udbytte af besøget anbefaler vi, at eleverne har kendskab til følgende faglige begreber:

 • Affaldssortering
 • Energiforsyning
 • Forsyningssikkerhed
 • Fjernvarme
 • Elektricitet & strøm
 • Bæredygtighed

Læringsmål for forløbet

Forløbet er målrettet 6.-7. klasse og opfylder en række læringsmål i fagene natur/teknologi, geografi, fysik/kemi:

 • Eleven kan diskutere energikilder i et bæredygtighedsperspektiv (n/t)
 • Eleven har viden om interesser knyttet til energiudvinding (geo)
 • Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund (geo)
 • Eleven har viden om energiforsyning (f/k)
 • Eleven har viden om forbrændingsanlæg (f/k)

Booking af besøg

For at tilmelde din klasse skal du oprette dig som bruger i systemet. Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os på besog@vestfor.dk eller telefon 44 85 71 11. Telefonen er åben i tidsrummet 07.30 - 12.00 alle hverdage.

Når I besøger os, er det vigtigt, at I er bekendt med og overholder  Vestforbrændings sikkerhedsregler.

BOOK BESØG HER

Praktiske oplysninger

 • Tid: 2,5 timer, kl. 8.45-11.15 eller kl. 12.00-14.30
 • Sted: PowerLab, Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
 • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 inkl. lærere
 • Deltagerliste: Medbring en printet deltagerliste med for- og efternavne på alle deltagere
 • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
 • Pause: Der er ikke indlagt frokostpause, men en kort pause på 10-15 minutter hvor medbragt mad gerne må spises.