Gå til main indhold

Affald: Fra holdning til handling, 7.-10. klasse

Vores tidligere kontrolrum på Vestforbrænding danner rammen for et forløb, hvor eleverne arbejder med forbrug og adfærd samt behandling af affald.

Indgang med glasruder til undervisningslokale

Behandling og forebyggelse af affald 

Undervisningen er baseret på en dialog om vores stigende ressourceforbrug samt hvordan den rigtige behandling af affald kan hjælpe til en bæredygtig udvikling. Vi dykker bl.a. ned i begreberne affaldsforebyggelse, genanvendelse, forbrænding og deponi. Undervisningen er relateret til elevernes hverdag, og eleverne erfarer, hvad der sker med noget af det affald, de sorterer til genanvendelse, og hvilken betydning det har for miljøet. Ved hjælp af øvelser, hvor eleverne får affald i hænderne, kan vi sammen tale om, hvordan vi kan forbygge affald. 

Med udgangspunkt i affaldshierarkiet erfarer eleverne, hvad der kendetegner affald, der tilhører de forskellige behandlingsformer: 

 • Affaldsforebyggelse & Genbrug 
 • Genanvendelse 
 • Forbrænding 
 • Deponi 

 

Rundvisning på anlægget 

Eleverne bliver gennem en rundvisning på kraftvarmeværket bevidste om, at det affald, der sendes til forbrænding, udnyttes til strøm- og varmeproduktion. En proces, der også genererer affald.

 

Læringsmål for forløbet:

 • Eleven kan beskrive naturfaglige problemstillinger i den nære omverden (bio, geo, f/k) 
 • Eleven har viden om aktuelle problemstillinger med naturfagligt indhold (bio/geo, f/k) 
 • Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder (bio/geo, f/k) 
 • Eleven har viden om forbrændingsanlæg (f/k) 
 • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem råstoffer, processer og produkt (geo) 
 • Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse (f/k) 
 • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling (f/k) 
 • Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund (geo) 

Booking af besøg

For at tilmelde dig skal du oprette dig som bruger i systemet via book dit besøg knappen nedenfor. Har du behov for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte os på besog@vestfor.dk eller telefonnummer 44 85 71 11. Telefonen er åben i tidsrummet 07.30 – 12.00 alle hverdage.

Vestforbrænding prioriterer jeres sikkerhed højt og derfor er det vigtigt, at du er bekendt med og overholder vores sikkerhedsregler.

 

BOOK BESØG HER

Praktiske oplysninger

 • Pris: Gratis
 • Klassetrin: 7.-9. klasse
 • Tid: 2 timer og 15 min. kl. 09.15 – 11.30 eller 12.15 – 14.30
 • Sted: Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
 • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 (inklusiv lærere)
 • Deltagerliste: Husk at medbringe liste med fornavne på alle deltagerne
 • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
 • Undervisningsmaterialer: Hent gratis undervisningsmateriale her
 • Specialklasse: Ring eller skriv til os, så finder vi det rigtige forløb. Telefon 44 85 71 11 eller besog@vestfor.dk