Gå til main indhold

Røglugt fra anlægget: Vi har problemer med udsugningen på det ene anlæg. Vi arbejder på at løse problemet hurtigst muligt.  

Affald som bæredygtig energiforsyning (8. - 9. klasse)

Arbejder I med bæredygtig energiforsyning? Så er dette forløb det helt rigtige valg. Energipriserne er på himmelflugt og mange ønsker at erstatte deres olie- eller gasfyr med bæredygtige alternativer. Energi fra affaldsforbrænding er en af løsningerne.

PowerLab undervisningslokalet udefra med skorsten i baggrunden

I dette forløb bliver eleverne klogere på, hvordan Vestforbrænding producerer strøm og fjernvarme ud af restaffald. De får faglig viden og hands-on erfaringer med teknologierne på et kraftvarmeværk. Forløbet varer 2½ time inkl. 15 minutters pause.  Med i forløbet hører også en 45 minutters rundvisning rundt på værket med særligt fokus på energiproduktion.

Fagligt fokus

Forløbet omhandler forskellige dimensioner af energiproduktion ved affaldsforbrænding. Gennem praktiske øvelser får eleverne konkret erfaring med, hvordan en turbine og generator producerer strøm, samt hvordan varmeveksling og isolering fungerer i fjernvarmenettet. Eleverne får desuden indblik i forskellige bæredygtige energikilder og øver sig i at perspektivere og argumentere for forskellige løsninger. Forløbet er derfor særligt velegnet som en del af et fællesfagligt fokusområde om bæredygtig energiforsyning.   

Vores formidlere tager udgangspunkt i den enkelte gruppe, som besøger PowerLab. Besøget kan derfor både indgå som opstart på et forløb eller som en midtvejs- eller slutevaluering, hvor fagbegreberne sættes i relation til teknologien i virkeligheden.

For at få størst udbytte af besøget anbefaler vi, at eleverne har kendskab til følgende faglige begreber:

 • Energiforsyning
 • Forsyningssikkerhed
 • Energiformer
 • Fjernvarme
 • Varmeveksling
 • Induktion
 • Bæredygtighed

Læringsmål for forløbet

Forløbet er målrettet 8.-9. klasse og opfylder en række læringsmål i fagene fysik/kemi og geografi:

 • Eleven har viden om forbrændingsanlæg (f/k)
 • Eleven har viden om energiforsyning (f/k)
 • Eleven kan eksperimentere med energiomsætning hvor elektricitet og magnetisme indgår (f/k)
 • Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse (f/k)
 • Eleven har viden om interessemodsætninger knyttet til bæredygtig udvikling (f/k)
 • Eleven kan vurdere en teknologis bæredygtighed (f/k)
 • Eleven har viden om interesser knyttet til energiudvinding (geo)
 • Eleven kan diskutere handlemuligheder for udvikling af et bæredygtigt samfund (geo)

Booking af besøg

For at tilmelde din klasse skal du oprette dig som bruger i systemet. Har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os på besog@vestfor.dk eller telefon 44 85 71 11. Telefonen er åben i tidsrummet 07.30 - 12.00 alle hverdage.

Når I besøger os, er det vigtigt, at I er bekendt med og overholder Vestforbrændings sikkerhedsregler.

Praktiske oplysninger

 • Tid: 3½ time kl. 08.45-12.15 eller kl. 11.30-15.00
 • Sted: WasteLab, Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
 • Antal deltagere: Min. 15 og maks. 30 inkl. lærere
 • Deltagerliste: Medbring en printet deltagerliste med for- og efternavne på alle deltagere
 • Sikkerhed: Forud for besøget skal I læse Vestforbrændings sikkerhedsregler
 • Pause: Der er ikke indlagt frokostpause, men en kort pause på 10-15 minutter hvor medbragt mad gerne må spises